Závěr patří mistrům

června 26, 2019

Během měsíce června proběhl na prvním stupni výchovný pořad zaměřený na prevenci bezpečného chování. Žáci devátých ročníků připravili v průběhu vyučování Výchovy ke zdraví několik aktivit, úkolů a cvičení pro žáky prvních tříd.

Prvňáčci byli rozděleni do několika skupin a v nich postupně obcházeli deváťáky připravená stanoviště. Zde se například seznámili s bezpečným chováním v dopravě, kdy museli správně sestavit semafor a vysvětlit, co jednotlivé barvy znamenají. Dále si vyzkoušeli ochranné prvky nutné při jízdě na kole, bruslích či koloběžce. Díky ručně vyrobenému pexesu se naučili v jakých situacích volat na čísla integrovaného záchranného systému a jak si je snadno zapamatovat.

Poté byly žákům ukázány obrázky, na kterých měli vyhledat rizikové situace, se kterými se mohou setkat nejen venku, ale i doma, a měli vysvětlit, jak jim můžeme předcházet. Mimo jiné se na základě krátkých scének rozhodovali, zda se hlavní účinkující zachoval správně či nikoli.

Aby žáci nezaháleli, jedním z úkolů bylo také co nejrychleji vyhledat v budově schované obrázky zobrazující různé druhy chování a následně je roztřídit na správné a špatné. Dalšími aktivitami bylo také připomenutí si pravidel slušného chování, společné čtení básničky a mnoho dalších.

Prvňáčkům se akce moc líbila a to nejen díky zábavné formě výuky, ale také proto, že za splnění všech aktivit získali diplom a odměnu.

Deváťáci mohli zúročit veškeré získané znalosti a vyzkoušet si roli učitele. Tento nelehký úkol zvládli opravdu mistrovsky.

Věra Křenová

Slavnosti městaFinále soutěže Rozpočti si to!
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty