Zápis k povinné školní docházce

února 14, 2023

V letošním roce se zápis do školy týká všech dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Zápis proběhne v pátek 14. dubna 2023 od 13:30, v budově Lidická 12, Pohořelice.

Loni jsme vyzkoušeli jako novinku předchozí elektronickou rezervaci termínu, která se osvědčila, a proto chceme v tomto systému pokračovat. Jakmile bude všechno připraveno, na našich webových stránkách se objeví odkaz pro přihlášení. Každý zájemce přijde na konkrétní čas a nebude muset čekat dlouhou dobu ve frontě.

K zápisu bude potřeba přinést tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz zákonného zástupce

K zápisu jdou i ty děti, které v současné době navštěvují přípravný ročník naší školy. Pokud budete chtít pro dítě odklad, můžete se již nyní objednat do PPP na vyšetření. Když se vyšetření nestihne uskutečnit do termínu zápisu, lze doklad přinést dodatečně, ale žádost o odklad je nutné vyplnit už u zápisu.

Dítě, které není zralé k nástupu do školy, má možnost navštěvovat výše zmíněný přípravný ročník místo předškolního oddělení MŠ. Výhodou těchto tříd je malý počet dětí v oddělení (10 – 15), vysoká odbornost našich vyučujících a také pozvolná příprava na režim výuky. Můžeme sem zařadit i tzv. pětileté děti. I v tomto případě je nutné doporučení z PPP. Všechny děti v přípravce pak potřebují kromě doporučení PPP i doporučení obvodního dětského lékaře.

A jak se do přípravného ročníku přihlásit? Přijdete s dítětem také k zápisu, kde vyplníte Žádost o odklad a Žádost o přijetí dítěte do přípravného ročníku (u pětiletých jen druhý dokument).

Vzhledem ke kapacitním možnostem naší školy stanovujeme pro přijetí do první třídy tato kritéria (seřazena podle důležitosti, pro přípravný ročník platí 1. – 3. bod):

  1. Trvalý pobyt v Pohořelicích a příslušných obcích (Nová Ves, Velký Dvůr, Cvrčovice, Smolín, Pasohlávky)
  2. Dítě má ve škole staršího sourozence
  3. Dítě zaměstnance školy
  4. Dítě absolvovalo přípravný ročník naší školy

za vedení školy Ing. Hana Konečná, ZŘŠ

Ekonomická olympiádaPředvánoční ohlédnutí
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty