Základní škola Pohořelice úspěšná v získávání dotací

Duben 16, 2018

 

Aktuálně po mnoha letech chátrání probíhá rekonstrukce Paarova zámečku, kde budou jazykové učebny, počítačová učebna, učebna technických činností se zázemím kabinetů a navazujícím venkovním amfiteátrem. Přidanou hodnotou je skleník a bylinkové záhonky. Lávka směřující kolem vody bude detail, který obohatí vzhled městského parku. Dokončení stavby připadá na červen 2019. Získaná dotace činí 34.436.000,- Kč.

 

Přístavba 10-ti učeben na hlavní budově

Čerstvá informace k této akci z Ministerstva financí je, že díky připravenosti projektu jsme získali 61.421.000,- Kč. Zahájení realizace akce se plánuje na podzim 2018. Kromě nárůstu počtu žáků a získání potřebné kapacity posune moderní budova výuku na kvalitativně vyšší úroveň. Kromě učeben získá škola aulu pro 70 žáků a také zázemí šaten i odborných kabinetů.

U obou těchto projektů bych chtěl poděkovat konkrétně Ing. arch. Jindřichu Kaňkovi a jeho týmu, Ing. Haně Mlýnkové a městu Pohořelice za odvedenou společnou práci.

Jazyková učebna

Výuka jazyků bude od září posílena díky získané dotaci na jazykovou učebnu ve výši 3.496.000,- Kč. Realizace proběhne o hlavních prázdninách. Velký kus práce na této akci odvedl zástupce ředitele školy Mgr. Lukáš Mertlík. Aktuálně na dalším Jazykovém projektu Erasmus pracuje paní zástupkyně Ing. Hana Konečná.

Zvyšování kvality výuky

Dokončujeme projekt „Šablony I“, na který jsme během uplynulých dvou let získali 2.800.000,- Kč a připravujeme žádost na MŠMT tzv. “Šablony II“, kde bychom rádi získali prostředky na vybavení a posílení pedagogických činností částku přes 3.000.000,- Kč.

Mgr. Stanislav Polák, MBA

Dalton Vše o mněPěvecká soutěž 0.-3. ročníku
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty