Výuka nové informatiky

listopadu 15, 2021

V dnešním rychle se rozvíjejícím světě jsou kladeny stále větší nároky na schopnost orientovat se v nových technologiích a účelně je využívat. V budoucnosti bude tato digitální gramotnost už nezbytností. I z toho důvodu se naše škola rozhodla od letošního školního roku zařadit do svého vzdělávacího programu výuku tzv. nové informatiky. Žáci se tak ve svých rozvrzích mohou s předmětem „informatika“ setkávat již od třetího ročníku. V průběhu školního roku budou mít příležitost seznámit se s několika okruhy témat a pracovat na různých oblastech svých znalostí a dovedností. Cílem není jen objasnit žákům základní principy fungování digitálních technologií kolem nás a seznámit se zásadami bezpečného pohybu v online prostředí, ale také rozvíjet jejich představivost, kreativitu a zejména tzv. informatické myšlení.

Při práci v oblasti „data, informace a modelování“ jsme se například učili zapsat daná data do tabulky či grafu, případně číst data z již připravené tabulky. Žáci většinou neměli problém s vyřešením základních úkolů, byli však velice překvapeni, kolik otázek je možné u takto jednoduchých problémů řešit. Už jen vysvětlit, proč tabulku vyplnili právě tímto způsobem, nebylo pro většinu z nich jednoduché. Řešili jsme, co všechno můžeme z tabulky vyčíst, zda by nešla tabulka zjednodušit, zda by se v ní dokázal zorientovat spolužák, učitel jiného předmětu, náhodný kolemjdoucí nebo třeba cizinec nemluvící česky, jestli by nebylo lepší zadat některá data třeba formou obrázku a co se stane, když někdo z tabulky nějaký údaj vymaže? Žáci se takto učí nejen splnit konkrétně daný úkol, ale přemýšlet také nad tím, jak práci do budoucna optimalizovat, jak vyřešit možné problémy, případně se jich vyvarovat.

Nejpopulárnější součástí nové informatiky je bezesporu oblast „algoritmizace a programování“. Díky výborné vybavenosti školy mají žáci možnost vyzkoušet si práci s různými programovatelnými pomůckami. Už ve třetích ročnících se setkají s Blue-Boty – beruškami, kterým lze pomocí jednoduchého stisku směrových tlačítek naprogramovat trasu pohybu. Starší žáci pak přechází na ovládání menších robůtků Ozo-Botů. Oblíbenou novinkou je pak i práce se stavebnicí LEGO WeDo, kde si žáci mohou zkusit svůj vlastnoručně postavený model rozpohybovat. Díky propojení manipulativní činnosti s programováním rozvíjejí své schopnosti v mnoha oblastech. Trénují práci s textovými i obrázkovými návody, zvládnou základní obsluhu robota a v neposlední řadě se učí informaticky myslet, vytvořit vlastní algoritmus, ten pak vylepšovat, odstraňovat případné nedostatky, které mohou ihned odhalit díky sledování chování reálného robota.

Je také důležité žákům ukázat, že informatika nemusí být vždycky spojena jen s technologiemi. Mnohdy nám stačí jen tužka a papír. To si mohli vyzkoušet například při ruční tvorbě rastrových obrázků nebo luštění různých šifer.

Díky spolupráci a sdílení materiálů a připravených projektů mezi učiteli máme možnost vyzkoušet různé činnosti napříč více ročníky a tím sledovat způsoby přemýšlení a řešení daného problému u různě starých dětí. To nám umožňuje následně nastavit vhodnou obtížnost úkolů tak, aby byly pro děti výzvou, ale ne neřešitelným problémem. Naším hlavním cílem je provést žáky základními informatickými principy tak, aby se zábavnou formou naučili vypořádat se s problémy, které je v běžném životě čekají. Nezřídka se stane, že jde žák zcela jinou cestou, než učitel předpokládal, a vymyslí jednodušší a přímočařejší řešení. Takové důkazy použití informatického myšlení nás vždy těší a pevně věříme, že se nám podaří na škole objevit co nejvíce takto kreativních osobností, které se v současném a budoucím světě neztratí.

Mgr. Kateřina Opršalová

Už tam budem?Halloween – dalton ve 2. B
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty