Výuka dějepisu v terénu

října 08, 2017

V úterý 26. 9. se žáci 7. B vydali za poznáním do Znojma. Ihned po příjezdu jsme zamířili přes zrenovované hradby a příkop, kde jsme si krátce popovídali o obraně měst, za hlavním cílem naší exkurze. Tím byla jedna z nejdůležitějších románských památek – rotunda sv. Kateřiny a její vzácné malby. Bohužel nám však nepřálo počasí, část dopoledne propršela, a proto vzhledem k vlhkosti nám rotunda nebyla otevřena. Naštěstí stavba je postavena v krásném prostředí hradního areálu, proto nám ani příliš nevadilo, že ji vidíme pouze zvenku, neboť i tak je fascinující.

Úkolem žáků bylo nejen pečlivě poslouchat výklad, ale i stíhat si vše zaznamenávat do připravených pracovních listů a hledat odpovědi na otázky. Dokonce i s deštníkem v jedné a tužkou v druhé ruce zvládli nakreslit náčrtek rotundy. Další zastávkou byla nedaleká katedrála sv. Mikuláše, tentokrát jsme zde hledali typické prvky gotického slohu a ukazovali si je na konkrétních příkladech.

Exkurzi jsme zakončili skvělou interaktivní výstavou o životě ve středověku, děvčata si mohla vyzkoušet tehdejší módu, chlapci žasli nad tíhou zbroje. Největší zlobivci strčili hlavu do pranýře, jiní si zase pečlivě prohlíželi vystavené artefakty. Prostřednictvím promítaného videa jsme dokonce viděli i zmiňované malby ukryté v rotundě.

Myslím, že i přes vytrvalý déšť se exkurze vydařila a byla žákům v mnohém prospěšná. Především v získání nových znalostí, ale i v upevnění a přiblížení toho, o čem se již dozvěděli v hodinách dějepisu. Aktuálním tématem hodin je právě středověk a rod Přemyslovců, kteří svými činy zásadně zasáhli do historie navštíveného města.

A nakonec vysvitlo i to sluníčko.

Mgr. Tamara Novosáková

Běh naděje 2017První týdny školního roku 2017/18
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty