Výtvarné projekty o náboženstvích

října 12, 2018

Během září a října věnovali žáci 9. A a 9. B několik hodin výchovy k občanství a výtvarné výchovy vytváření skupinových projektů, které byly věnovány jednotlivým světovým náboženstvím.

V hodinách výchovy k občanství paní učitelky nejprve stručně zopakovaly, co to náboženství je a jak se rozděluje. Potom už následovalo vytvoření skupinek, které si mezi sebou rozdělily hlavní světová náboženství, tedy křesťanství, judaismus, hinduismus, budhismus a islám.

Žáci dostali velké archy papíru, různé výtvarné potřeby a materiály a pustili se do práce. Nejprve si mezi sebou rozdělili, kdo bude co dělat, kdo zjistí informace, vytiskne obrázky, něco namaluje atd. Úkolem nebylo jen vypsat nejdůležitější znaky a symboly daného náboženství, ale také co nejlépe ztvárnit postavu typického představitele, či dokonce samotného boha. Po několika hodinách usilovné skupinové práce žáci dospěli k hotovým zdařilým projektům, které si můžete prohlédnout na chodbě u jejich tříd. Tím však jejich práce neskončila, v hodinách výchovy k občanství každá skupinka svůj projekt prezentovala, aby i zbytku třídy náboženství co nejlépe přiblížila. Na závěr nezbývalo než zhodnotit zdařilost jednotlivých projektů a kriticky, zato spravedlivě posoudit práci jednotlivých členů ve skupině.

Díky projektu si žáci mimo upevnění znalostí o náboženstvích a zlepšení výtvarných technik prohloubili svoji schopnost práce ve skupině a vzájemné pomoci a osvojili si metody vzájemného učení, sdílení poznatků a sebehodnocení.

Veronika Gajdošová a Veronika Šťastná

Slohová cvičení v českém jazyceVolby do Školního parlamentu
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty