Volby do školního parlamentu

října 14, 2019

V pátek 4. října proběhly na naší škole volby. Žáci 2. stupně volili své zástupce třídy do školního parlamentu. Tato instituce se stala nedílnou součástí naší školy. Žáci se díky práci v parlamentu učí naslouchat názorům jiných a také prosazovat své vlastní nápady. Akce pořádané školním parlamentem pak rozvíjí vzájemnou spolupráci mezi spolužáky napříč ročníky, dokonce i mezi učiteli. Důležité je jistě i to, že žáci se již na základní škole seznámí se zjednodušeným systémem voleb a uvědomí si důležitost každého odevzdaného hlasu.

I volby do školního parlamentu mají svá pravidla. Žáci hlasovali za plentou, kde na hlasovacích lístcích označili křížkem jména dvou kandidátů. Nakonec svůj lístek vhodili do zapečetěné urny. Všechny platné hlasy sečetla volební komise dohlížející i na správný průběh voleb.

Dohromady bylo zvoleno 24 členů, kteří se budou pravidelně setkávat na zasedáních parlamentu. Již na zahajovací schůzce padaly první návrhy, jak oslavit blížící se Halloween, jak si připomenout 30. výročí sametové revoluce. Většina členů se už teď těší na tradiční mikulášskou nadílku a soutěž o vánoční výzdobu tříd. Doufáme, že akce se vydaří minimálně stejně dobře, jako tomu bylo v loňském školním roce.

Za školní parlament Tamara Novosáková

 

Geometrie hrouExkurze k moderním dějinám do Budapešti
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty