Volby do Školního parlamentu

října 12, 2018

V pondělí 8. října proběhly také na naší škole volby. Žáci 2. stupně volili své zástupce třídy do Školního parlamentu. Tato instituce se stala nedílnou součástí naší školy, slouží žákům jako nástroj k zprostředkování spolupráce mezi spolužáky napříč ročníky, dokonce i mezi učiteli. Do loňských akcí pořádaných Školním parlamentem se zapojila celá řada z nich. Kromě toho se žáci díky práci v parlamentu učí naslouchat názorům jiných a také prosazovat své vlastní nápady.

Volby proběhly se vší vážností. Žáci hlasovali pomocí hlasovacích lístků se jmény kandidátů, za plentou pomocí křížku zvolili dva z nich, svůj lístek pak každý odevzdal do zapečetěné urny. Na vše dohlížela volební komise složená z bývalých zástupců parlamentu. Po sečtení všech platných hlasů vzešlo 26 nových členů, které již brzy čeká první zahajovací schůze.

Důležité je jistě i to, že žáci se již na základní škole seznámí se zjednodušeným systémem voleb, uvědomí si vážnost každého odevzdaného hlasu, díky čemuž se z nich snad v dospělosti stanou zodpovědní voliči a občané.

Tamara Novosáková

Výtvarné projekty o náboženstvíchNový kroužek dílen
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty