Volby do školního parlamentu

října 31, 2017

Dne 24. 10. 2017 proběhly na ZŠ v Pohořelicích první čtyři vyučovací hodiny volby do školního parlamentu. Ze 12 tříd 2. stupně přišlo k volbám 83 % žáků, z žáků přítomných ve škole se k volbám dostavilo všech 100 %. Každý volič dostal volební lístek s hlavičkou školy a se jmény 6 kandidátů z jeho třídy. Za plentou označil křížkem 2 vybrané kandidáty a volební lístek pak vhodil do volební urny.

Za organizaci voleb a jejich průběh patří dík zejména členům volební komise ve složení: Sabina Štěpánková (9. B), Julie Voškerušová (9. B), Adam Doležal (8. A) a Radim Šnepfenberg (8. A). Výsledky voleb byly téhož dne vyvěšeny na nástěnce školního parlamentu.

Přejeme nově zvoleným členům zajímavou a zábavnou práci v parlamentu, úspěch při organizaci akcí a zdar při řešení jejich návrhů a připomínek.

Simona Škrabalová

Zeměpisné toulky do MikulovaDeutsch ist mein Hobby
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty