Ve škole se stále něco děje

února 15, 2021

I v tomto čase se snažíme ve škole budovat pro žáky příjemnější prostředí. V budově na Dlouhé ulici pokračujeme v modernizaci promítacích zařízení. Konkrétně jsme zakoupili a instalovali tři nové projektory do tříd pro žáky II. stupně. Mohou se těšit na lepší obraz i zvuk.

Technika stárne i u našich nejmladších žáků I. stupně na Lidické ulici, proto jsme se rozhodli pro výměnu interaktivních projektorů v pěti třídách. Celková částka za všechny nové projektory se blíží ke 400 000 Kč. Bezprostřední reakce našich prvňáčků nám byla největší odměnou.

Projekční zařízení všech druhů aktivují pozornost žáků. Zapojují více smyslů, což by mělo vést k zábavnějšímu a v konečném důsledku i efektivnějšímu učení. Chceme být škola, kde se děti potkají s informačními technologiemi a naučí se základním dovednostem, které dnešní svět vyžaduje. Pořízení a udržování stojí velké peníze a úsilí, ale investice do mladých lidí se nám všem určitě vyplatí.

Pokračujeme ve spolupráci s naším bývalým žákem Danielem Kratochvílem, který pro nás na školní chodbě vytvořil soubor maleb s tématikou moderních dějin 20. století. V současné době Dan pracuje na chodbě u učebny fyziky. Výsledkem bude komiksové pojetí vývoje vědy a techniky. Setkáte se s našimi pravěkými předky tancujícími kolem ohně a také vědci Darwinem, Newtonem a Teslou. Z moderních myslitelů to bude Steve Hawking, Steve Jobs a další. Malou vsuvkou je kabinet hudební výchovy, kde paní učitelka Kardošová řídí sbor s Janis Joplin, Jimym Hendrixem a Johnem Lennonem. Snad se žákům bude chodba líbit.

Mgr. Lukáš Mertlík

Čtenářská dílna 2. BDistanční výuka v naší škole
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty