Úspěch v soutěži VODA ŽIVÁ

března 29, 2016

Půlroční úsilí týmu žáků ze 7. A se vyplatilo. V dlouhodobé soutěži, kde důležitou roli hrála píle a vytrvalost, se tým PANDÍKŮ ve složení Silvie Urbičová, Lucie Valová a Jiří Veskerna umístil na celkovém 9. místě. V konkurenci více než stovky týmů ze 46 škol z celé republiky to byl skvělý výsledek. Zvláštní ocenění nám bylo uděleno proto, že tým byl nejlepší mezi základními školami a neztratil se mezi celou řadou středních škol a gymnázií. Slavnostní předávání cen a prezentování výsledků se uskutečnilo 22. března ve Staré čistírně odpadních vod v Praze – Bubenči na Světový den vody. Odměnou byla i samotná prohlídka areálu bývalé čističky, která je dnes národní technickou památkou.

Soutěž byla vyhlášena sdružením Arnika a rozdělena do čtyř etap se zaměřením na vybraný vodní tok. Pro nás to byl Šumický potok. Proč jsme si ho vybrali? Chtěli jsme zmapovat území od pramene po ústí i se třemi rybníky, které na něm byly zbudované. Důležitým ukazatelem výběru bylo i to, že potok protéká evropsky významnou lokalitou s bohatou druhovou rozmanitostí obojživelníků, plazů a ptáků. V průběhu jednotlivých etap bylo nutné splnit celou řadu praktických úkolů v terénu, pozorovat ekosystémy v okolí, hledat informace v odborné literatuře a na internetu, zjišťovat souvislosti a provázanost vodního prostředí jako celku a uvědomit si vliv lidské činnosti. Výsledkem byly mapy, nákresy, koláže, fotografie a výstava na téma voda pro spolužáky. Veškeré získané poznatky byly nakonec využity pro sepsání závěrečné zprávy.

Díky patří sdružení Arnika za skvěle připravenou soutěž i vedení školy za podporu při realizaci.

Závěrečná zpráva o vodním toku Šumického potoka

Přidat komentář
Oblastní kolo v recitaciJarní jarmark

Přidejte Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty