Titul Škola udržitelného rozvoje

Březen 12, 2019

Dne 7. března 2019 se konala valná hromada Klubu ekologické výchovy, na které byl naší škole již popáté předán titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období 2019 – 2021 Doc. RNDr. PaedDr. Miladou Švecovou, CSc. a PhDr. RNDr. Danuší Kvasničkovou, CSc. v sále MŠMT v Praze. Celkem letos titul obdrželo 16 škol z celé republiky. Pro jeho získání bylo nutné opět splnit 3 pilíře EVVO – přírodovědný, sociální a ekonomický.

V Klubu ekologické výchovy je naše škola 15 let. Hlavním posláním KEVu je budování funkční sítě škol zaměřených na výchovu k udržitelnému rozvoji, setkávání koordinátorů v krajích, organizace seminářů, podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, odborná a metodická pomoc školám při naplňování cílů EVVO.

Za ZŠ a MŠ Pohořelice převzala ocenění Mgr. Věra Harvánková, koordinátorka EVVO.

Titul ŠUR

Plavecký výcvik třídy 2. A a 2. COslavy masopustu na ZŠ Pohořelice
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty