Stromy

října 25, 2018

Každoročně se 20. října slaví Den stromů. Tradice započala v roce 2006 v Praze, poté byla přerušena válkou a komunistickým režimem a znovu obnovena až v roce 2000. Tento den má připomenout, jak důležité jsou pro naši planetu stromy a lesy.

I na naší škole se Den stromů slavil. Žáci přírodovědného kroužku se celý týden věnovali různým činnostem. Úvodní část aktivit byla věnována výtvarným technikám. Nejpopulárnější byla frotáž listů a nákresy živých stromů. Další den se dá nazvat barevný. Zjišťovalo se, jaká barviva se nacházejí v podzimních listech. Poslední společně strávené odpoledne bylo výhradně v režii stromů. Vycházkou kolem školy byl nasbírán potřebný materiál, proběhlo poznávání stromů, fotilo se. Výsledkem práce žáků bylo vytvoření karet stromů a mapy jejich výskytu. Z celé akce byla vytvořena poutavá a naučná nástěnka pro ostatní.

Práce žáky bavila, protože byla rozmanitá. Něco nového se naučili, pracovali s různou technikou a prováděli pokusy.

Tanečky, to je naše…Projektový den „100 let vzniku Československé republiky“
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty