Stavba nové školní budovy míří do finále

února 18, 2020

Nová budova prochází po roce a půl závěrečnou částí stavebních prací a postupně jsou dokončována a předávána jednotlivá patra. Na kontrolních dnech se ještě řeší drobné opravy a nedodělky.

Nyní se začíná vyrábět nábytek do tříd a kabinetů, aby žáci mohli zasednout do příjemně a účelně vybavených prostor na úrovni moderního vzdělávání 21. století. Chloubou budovy bude velká multimediální posluchárna pro téměř 80 studentů, která už získává reálnou podobu.

K výuce dnes nestačí jen lavice se židličkami a černá tabule. Atraktivitu do výuky dnes vnáší používání nejmodernější techniky a technologií. Ve všech učebnách budou interaktivní tabule s učitelským počítačem, dále budeme mít v pořadí již pátou počítačovou učebnu s 26 notebooky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Žádost na jejich pořízení bylo nutné zpracovat už v době, kdy budova měla hotové pouze základy.

Centrem počítačové sítě, školního rozhlasu a zabezpečení budovy se stane nově zřízená serverovna, kde se sbíhá několik kilometrů kabelů.

S tím, jak stavba postupuje, roste i zvědavost žáků, kteří nakukují přes spojovací dveře nové budovy a vyptávají se na novou jazykovou učebnu a další odborné učebny, což svědčí o tom, že i oni se těší na to, až poprvé vstoupí do nových místností. Děkujeme všem lidem, kteří se podílejí na realizaci této stavby.

Za vedení školy Ing. Hana Konečná, Mgr. Stanislav Polák, MBA, Mgr. Lukáš Mertlík

Fotografie nové školní budovy

Starší fotografie ze stavby

Co nás čeká v II. pololetí školního roku?Umimeto.org
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty