• Školství v Pohořelicích

  Zmínky o škole v Pohořelicích pocházejí z první poloviny 17. století. Vlastní rozvoj škol a školství ovšem nastává až ve druhé polovině století 19. Vzhledem k národnostnímu složení obyvatelstva města se školství dělí podle vyučovacího jazyka. Ve městě je škola německá, židovská i česká. Samozřejmostí je převaha německy hovořících obyvatel.

  V roce 1888 je vystavěna nová školní budova na ulici Lidické – dnešní první stupeň. Po jejím otevření ji navštěvovalo 423 žáků (srovnejte prosím s dneškem). Další novou budovu – budovu měšťanské školy, kde je sídlo školy dnes, dostaly Pohořelice v roce 1907 (první rok ji navštěvovalo asi 150 žáků). Až do roku 1918 pokračují spory mezi německým a českým živlem ve městě. I v této pokročilé době někteří učitelé (převaha mužů byla samozřejmostí) neumí česky.

  Vznikem republiky národnostní problém nezaniká, naopak se prohlubuje. Hlavním vyučovacím jazykem se stává čeština. Dál zůstává rozdělení na školu obecnou a měšťanskou. Členové pedagogického sboru obou škol, ale především školy měšťanské, byli významnými kulturními činiteli města.

  Po celou dobu Československé republiky (1918 – 1938) se udržuje poměr mezi počty žáků českých a německých škol zhruba 3:2. Existenční problémy nastávají českému školství v 2. polovině 30. let a hlavně po okupaci pohraničí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Výraznou osobností této doby je řídící učitel Josef Klejna, který odchází do penze v roce 1949.

  Poválečné školství již zůstává pouze české – zachovány zůstávají obě budovy. Ve školním roce 1945/46 mají obě školy (obecná i měšťanská dohromady) asi 400 žáků. Obě školy se slučují v roce 1953, v 19 třídách je tehdy umístěno 593 žáků. Ve školním roce 1969/70 má již základní devítiletá škola 23 tříd a 689 žáků. V roce 1953 byla jmenována ředitelkou školy Božena Procházková, po ní vedl školu Milan Vinklárek, v roce 1976 nastoupil Bedřich Koubek, 1983 Zdeněk Zavadil, 1986 Anna Pavlů, v letech 1990 až 2006 řídila školu Mgr. Libuše Marázová.

  Na přelomu 80. a 90. let 20. století je budova na dnešní Dlouhé ulici rozšířena o přístavbu s odbornými učebnami a školní jídelnou, která nahradila již nevyhovující zařízení na Lidické ulici.

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty