Školní rok 2018/19 začal…

září 14, 2018

Co nás čeká v novém roce? Z pohledu nové školské legislativy je tento rok za několik posledních let jiný. Až na zmírnění „pamlskové vyhlášky“ nás žádné převratné změny nečekají, což vnímáme jednoznačně pozitivně.

 V letních měsících došlo k velkému množství stavebních úprav. Snažíme se prostředí, ve kterém se denně pohybuje několik stovek lidí, zkrášlovat a posouvat kupředu. Hlavní schodiště a toalety v přístavbě v budově na Dlouhé ulici prošly zásadní rekonstrukcí. Pokračuje i renovace kabinetů a tříd. O konečném výsledku se můžete přesvědčit v přiložených fotografiích. Pokračují nadále práce na Paarově zámečku, kde se již začínají rýsovat nové prostory určené ke vzdělávání našich nejmladších žáků.

Škola ovšem není jen o vzhledu budov a tříd, ale také o žácích a učitelích. I přes vysoký počet žáků ve škole držíme průměr ve třídách okolo 23 dětí, což je z pohledu kvality výuky velmi pozitivní ukazatel, proto jsme letos nově vytvořili další čtvrtou třídu (IV. D) a šestou třídu (VI. D). Ve vyučovacích předmětech jako je informatika či dílny držíme počet žáků okolo deseti, čímž umožňujeme skutečný individuální rozvoj. Vznik nových tříd jsme doprovodili adaptačním pobytem v Křižanově, jehož cílem je poznání a stmelení nových kolektivů.

Posílili jsme také učitelský sbor. Přicházejí jak absolventi plní elánu a nadšení, tak zkušení pedagogové. Noví učitelé posilují výuku cizích jazyků. Budou svým žákům nabízet mimo jiné kroužky ruštiny, němčiny i angličtiny. Zkušenosti ze zahraničí jsou jejich velkou předností.

V letošním školním roce startuje projekt APIV B, který realizujeme ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Podstatou je rozvoj znalostí našich pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání po dobu tří let. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nedílnou součástí naší práce. Kromě kroužků doučování dochází žáci i na intervenční hodiny nebo předměty speciální pedagogické péče.

V oblasti informačních technologií se mohou žáci těšit na výuku základů programování s Ozoboty v hodinách informatiky. Velkou výzvou pro kantory a žáky bude propojení moderních informačních technologií a výuky cizích jazyků v nové jazykové učebně, kterou jsme slavnostně otevřeli 11. září na setkání vedení školy a zástupců školního parlamentu. Ve všech školních budovách máme okolo 150 počítačů a tabletů. Každá třída je vybavena projekčním zařízením (projektor, interaktivní projektor, interaktivní tabule, displej) a přístupem k internetu. Velké množství finančních prostředků do IT bude možné získat z projektu OP VVV, který byl po velkém úsilí ředitele školy, schválen.

Naší snahou je, aby si každé dítě mohlo najít činnost, ve které může vyniknout. Od sportu, přes přírodovědné kroužky, absolventské a seminární práce, umělecky zaměřené kroužky, robotiku, cizí jazyky až k humanitně zaměřeným oborům. Jednou z výhod velké školy je právě široká vzdělávací nabídka.

Vedení školy

Sběr papíruSlavnostní otevření jazykové učebny
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty