Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech

září 13, 2022

Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000014546

 

V průběhu letních měsíců se naši pedagogové vydali na kurzy financované z programu Erasmus+. Škola získala grant v hodnotě 45.530 eur na 15 mobilit, ale vzhledem k různým změnám v průběhu školního roku a přesunům financí v rámci povolených změn se podařilo zorganizovat kurzy pro 16 účastníků.

Tentokrát se všichni vzdělávali v pobočkách Europass Teacher Academy buď v Dublinu, nebo v Barceloně. Jedna účastnice se odjela zdokonalit do Berlína a jako jediná měla na programu konverzaci v německém jazyce. Ostatní zlepšovali znalosti angličtiny, rozšiřovali zásoby didaktických her a metod, učili se, jak zařadit do výuky svých odborných předmětů metodu CLIL, a dva účastníci se zabývali virtuální realitou.

Kromě odborných znalostí donutily kurzy všechny účastníky aktivně používat cizí jazyk nejen v průběhu studia, ale i v běžných situacích, jako je nákup jízdenek, jídla, orientace ve městě či zpracování zadaných úkolů. Všichni si vyzkoušeli znovu roli studentů a poznali také kulturu a památky navštívených míst. Někteří účastníci museli řešit i nenadále vzniklé situace – zrušení či zpoždění letu/vlaku, změny studijních skupin či rozvrhu výuky. Také se mohli přesvědčit, že chyby v mluveném projevu či nedokonalá výslovnost cizího jazyka nejsou překážkou porozumění mezi lidmi.

Všichni plánují uplatnit nově nabyté poznatky a zkušenosti ve výuce. Mnozí také ve svých závěrečných zprávách psali, že by se rádi v budoucnu opět zúčastnili dalšího podobného programu. Chtěli bychom také společnými silami zorganizovat Erasmus aktivitu pro žáky naší školy. Držte nám palce, aby se podařilo navázat spolupráci s nějakým spolehlivým zahraničním partnerem, aby si i děti mohly vyzkoušet, jak se dají nabyté vědomosti a znalost jazyka využít v praxi.

Zpracovala koordinátorka projektu Ing. Hana Konečná

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autorka. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Premiérová olympiáda v českém jazyceVzpomínky z prázdnin
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty