Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech

ledna 15, 2023

Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000014546

Na podzim jsme vás informovali, že v létě se 16 našich pedagogů vzdělávalo díky programu Erasmus+ na kurzech v zahraničí. Nyní nastává závěrečná fáze našeho projektu a jeho vyhodnocení.

Proběhly dvě schůzky s účastníky všech kurzů, aby si předali své zkušenosti všichni mezi sebou a zároveň jsme na poslední setkání nalákali i další zájemce. Počet pedagogů, kteří na sobě chtějí dál pracovat předčil všechna očekávání a před námi stojí nyní dva nelehké úkoly: napsat závěrečnou zprávu a předložit další smysluplný projekt, který by mohl uspět v konkurenci dalších škol.

Pojďme se tedy společně podívat na to, co nám již druhý grant z Erasmu+ přinesl. Především se zkvalitnila výuka cizích jazyků, což při své zářijové kontrole konstatovala i Česká školní inspekce. Dvě účastnice také začaly aplikovat své nabyté vědomosti týkající se metody CLIL (krátké jazykové vsuvky v angličtině do jiných výukových předmětů).

Neméně významné je také posílení kladného vztahu k cizímu jazyku jako dorozumívacímu prostředku pro vyhledávání nových příležitostí, zdokonalování se a obohacování jiných výukových předmětů o různé materiály ze zahraničí. Dalším efektem bylo posílení spolupráce vyučujících, zvýšení zájmu o práci a financování aktivit ze zdrojů EU a zájem účastnit se dalších vzdělávacích aktivit v rámci zemí EU. Na závěrečné schůzce jsme se také domluvili na možnostech, na které oblasti se chceme zaměřit v dalším návrhu na Erasmus+.

Zpracovala koordinátorka projektu Ing. Hana Konečná

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autorka. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Workshopy Replug meRozhýbej jazýček
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty