První týdny školního roku 2017/18

října 09, 2017

První měsíc ve škole je za námi. Ve všech školních třídách se toho událo opravdu hodně. Každodenní výuku jsme se snažili žákům doplnit i doprovodným programem.

Prvňáčci se už plně orientují v labyrintu tříd, šaten a budov a už se učí první písmena a číslice. Děti z druhého a třetího ročníku se naplno věnují plaveckému výcviku. Čtvrtý ročník si vyrazil na poznávací expedici Evropa do Brna, kde žáci objevovali státy Evropy. Velkou událostí v září bylo otevření dopravního hřiště, které začali využívat nejen naši žáci.

Na druhém stupni se už rozběhly sportovní soutěže (běžecký závod Želešická růže), exkurze, preventivní programy a projekty. Velkou akcí byl dvoudenní pobyt žáků 6. a 7. ročníku v Pasohlávkách, kde se zabývali nácvikem chování při mimořádných událostech, jako jsou například povodně a požáry. I přes nepřízeň počasí si žáci akci velmi pochvalovali. V sedmém ročníku se pracovalo na dějepisném projektu k prvním Přemyslovcům s následnou exkurzí do Znojma. Společenskovědní seminář vyrazil na začátku října za moderními dějinami na dvoudenní exkurzi do Prahy a Lidic. V devátém ročníku je ústředním tématem volba povolání.

Novinkou letošního školního roku je rozšíření projektů Ovoce a Mléko do škol na žáky druhého stupně, kteří dostávají zdarma mléčné výrobky a ovoce. V sobotu 23. 9. jsme uspořádali již tradiční benefiční akci Běh naděje, kde se i přes chladné počasí setkala padesátka občanů z našeho regionu. Vedení školy se podařilo dokončit žádost o získání finančních prostředků na novou moderní jazykovou učebnu pro žáky naší školy.

První týdny školy se rozběhly opravdu naplno.

Stanislav Polák, Hana Konečná, Lukáš Mertlík

Výuka dějepisu v terénuPřes Brno až do Evropy
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty