Průzkum k mezníkům čs. dějin 20. století

listopadu 04, 2018

K výročí vzniku Československa jsme v hodinách dějepisu udělali malý anketní průzkum, který se týkal zásadních dějinných událostí 20. století na našem území. Otázky jsme položili 85 žákům osmého a devátého ročníku. Nejvíce dětí zná rok vzniku Československa a Edvarda Beneše jako druhého československého prezidenta. Poměrně překvapivé je, že více žáků zná hlavní postavu Vítězného února než hlavního protagonistu „Sametové revoluce“. Nejmenší povědomí mají o vpádu vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968. Na podrobná data se můžete podívat v tabulce.

Otázka
Správné odpovědi v %
Počet správných odpovědí
Rok vzniku Československa
90,60
77
Rok podepsání Mnichovské dohody
49,40
42
Rok ukončení 2. světové války
54
46
Rok komunistického převratu (Vítězný únor)
25,90
22
Rok vpádu vojsk Varšavské smlouvy
17,60
15
Rok ukončení komunistické diktatury
25,90
22
Komunista v čele "Vítězného února"
30,60
26
Hlavní postava Sametové revoluce
27
23
Druhý československý prezident
77,60
66
Rok rozpadu Československa (na ČR a SR)
48,20
41
Počet respondentů
100
85
Strašidel se nebojímeCesta do pravěku
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty