Projekty o dramatických osudech válečných hrdinů

dubna 02, 2018

V posledních dvou týdnech pracovali žáci 9. ročníku na třídních projektech, na jejichž výsledku se více či méně podíleli všichni žáci dané třídy. Jedna hodina byla věnována hledání informací a vyplňování pracovních listů patřících k tématu. Následující hodina vypadala spíše jako beseda, kde jsme společně diskutovali, seznamovali se s tématem a vymýšleli nápady na jeho zpracování. Hlavní práce pak trvala zhruba další dvě hodiny. Žáci pracovali ve skupinách, dvojicích, popř. jednotlivě. Každý také musel odevzdat krátký referát.

Konkrétně pak 9. A zpracovala neuvěřitelné životní osudy hrdiny Josefa Brykse, letce RAF, který byl nejdříve vězněn v nacistických lágrech, aby po osvobození byl uvězněn znovu, tentokrát v komunistických věznicích, kde i zemřel. Při přípravách jsme narazili i na příjmení Hájek a s údivem jsme zjistili, že tento pilot pocházel právě z Pohořelic.

Třída 9. B svým projektem ukázala, jakým krutým způsobem dějinné události zasáhly do běžného života židovského chlapce Petra Ginze.

Nakonec se pak 9. C věnovala jednomu z nejdůležitějších činů domácího odboje – operaci Antrophoid. Pokusila se velmi dobře zmapovat celou akci, včetně propletené sítě velkého množství odvážných lidí, kteří se rozhodli parašutistům pomoct.

Projekt se dle všech ohlasů vydařil. Spolužáci si mohou všechny tři práce prohlédnout a seznámit se s důležitými dějinami 20. století na chodbě školy, která se tak proměnila v malé válečné muzeum.

Tamara Novosáková

VíčkovanáBitvy středověku
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty