KaPoDaV

  • Naše škola se zapojila do projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211. Projekt se zaměřuje na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků realizujících proaktivní přístup ve výuce. Cílem projektu je pomoci školám rozvíjet u žáků samostatnost, tvořivost a vlastní kreativitu. V rámci účasti na této akci jsme si nejprve vybrali z jednotlivých nabídek produkty, které budeme do listopadu 2020 realizovat. Naše škola zvolila dlouhodobý program Ekoškola, soutěž Rozpočti si to, projektový den Dr. Zdědil a pan Zdražil a pobytový výukový program pro žáky Život v kostce. Jednotlivé produkty nám pomohou naučit u dětí rozvíjet nejen podnikavost, ale i finanční gramotnost, kreativitu, tvořivost a spolupráci na žákovských miniprojektech. Garantem a realizátorem se stala Mgr. Věra Harvánková.

  • Zpět na seznam kroužků
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty