Erasmus+ (2021 - 2022)

 • Nový projekt Erasmus+

  Číslo projektu 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000014546

  Letos se nám opět podařilo uspět s žádostí o grant v programu podporovaného z evropských fondů Erasmus+. Projekt s názvem Rozvoj kompetencí učitelů v nových oblastech ve výši 45 530 EUR je určen na čtyři druhy mobilit:

  1. Uplatnění metody CLIL při výuce na I. stupni a v hodinách TV – kurzy ve Španělsku a Irsku
  2. Vzdělávání v oblasti ICT – kurz počítačových her a virtuální reality v Barceloně
  3. Rozvoj jazykových kompetencí učitelů jiných předmětů – kurzy AJ v Irsku, kurz NJ v Německu
  4. Prohloubení znalostí angličtiny, náhled do kulturního života současného Irska

  Všechny kurzy budou vedeny v angličtině (kromě kurzu NJ), tudíž už nyní začali učitelé a učitelky prohlubovat svou slovní zásobu, aby mohli v příštím roce na kurzy vyjet připraveni a odnesli si co nejvíce nových poznatků.

  Dům zahraniční spolupráce (česká národní agentura pro zahraniční vzdělávání a výzkum) připravil před zahájením realizace pro všechny žadatele schválených projektů pracovní seminář v brněnském hotelu Best Western Premier International. Zde jsme byli seznámeni s novinkami v organizaci a financování, možnostech náhradního řešení při nenadálých událostech a s pravidly správného využívání prostředků.

  Už v srpnu byli zaměstnanci školy informováni, že jsme získali nový grant, a v září proběhla první schůzka se zájemci z řad pedagogů, kde jsme prodiskutovali otázky a rozložení jednotlivých úkolů během následujících 17 měsíců, po které bude projekt probíhat.

  Přípravné kurzy cizího jazyka mají někteří on-line, ale velká část se domluvila s novou posilou našeho pedagogického sboru p. Mgr. Blankou Sanytrovou, která vede dva přípravné kurzy pro budoucí účastníky. Každého účastníka čeká několik měsíců přípravy, aby pobyt v zahraničí splnil očekávané cíle.

  Hned na začátku proběhly pohovory s účastníky i možnými náhradníky (při počtu 15 mobilit se může stát cokoli, a jsme tak připraveni i na to, že někdo může v průběhu realizace vypadnout), dále frekventanti splnili test dosažené úrovně znalosti cizího jazyka, aby na konci bylo možné opět vyzkoušet pomocí testu, jestli jazykové kurzy splnily naše cíle.

  Odborné týdenní kurzy pak mají za cíl zvýšit kvalitu výuky informatiky a také zavedení metody CLIL (prokládání předmětů angličtinou) již na I. stupni či do hodin tělesné výchovy.

  V průběhu celého projektu budeme informovat nejen zaměstnance školy, ale i veřejnost a to jak na webových stránkách, tak v místním tisku. Pokud se v říjnu 2022 budou konat tzv. Erasmus Days, rádi bychom se zúčastnili. Dáme včas vědět, kdy a kde se akce uskuteční, protože bude určena i veřejnosti.

  Zpracovala koordinátorka projektu Ing. Hana Konečná

   

  Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autorka. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 • Zpět na seznam projektů
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty