Erasmus+ (2018 - 2020)

 •           Erasmus Day – 11. říjen 2019

              ERASMUSDAYS v Evropě v říjnu 2019

  Začátkem roku 2018 jsme podali žádost o finanční grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+ pod výše uvedeným názvem. Schvalovací proces je poměrně dlouhý, nicméně v červnu 2018 nám bylo oznámeno, že náš projekt nebyl vybrán, ale stává se náhradníkem na 6. místě. Tato pozice dávala sice naději, přesto jsme už nedoufali, že se podaří finance získat.

  Jaké však bylo naše překvapení, když 19. listopadu 2018 přišel e-mail, který nám sděloval, že dotace v celkové výši 31.203 € (tj. cca 800 tis. Kč) byla schválena dodatečně a můžeme začít pracovat na realizaci projektu. V úvodu nám pomáhal všechny administrativní úkony vyřídit Dům zahraniční spolupráce v Praze, připravili zapracování změn, vzory smluv i webináře, jak si počínat při realizaci.

  Od začátku roku 2019 nás čekaly další důležité kroky. Nejprve jsme uspořádali malé výběrové řízení na agenturu, která bude zařizovat zahraniční jazykové kurzy. Ze tří nabídek vyhovovala všem požadavkům nejlépe již před třemi lety vyzkoušená a osvědčená Kukabara. Pro sedm vyučujících z pohořelické školy se tak nyní chystají programy výuky obecné angličtiny v západní části Irska, v přímořském městě Galway, a dvě účastnice pojedou do jihovýchodní části, kde leží studentský Cork.

  Jednotlivci mají různou pokročilost jazyka, proto někteří nyní vylepšují svoje znalosti angličtiny v přípravných kurzech pomocí individuálních Skype lekcí nebo dojíždějí do Brna. V průběhu prázdnin ve čtyřech různých turnusech postupně vyjedou trojice či dvojice do zahraničí, kde se budou zdokonalovat v angličtině jednak v jazykové škole, jednak v přirozeném prostředí. Školy samotné pořádají pro své studenty komentované procházky po městě, společné výlety na kulturní či sportovní akce, navštěvují přírodní zajímavosti a také organizují besedy či různé večírky, aby se mohli účastníci z celého světa lépe poznat. Při všech těchto akcích není možné se dorozumívat jinak, než anglicky.

  Projekt potrvá až do konce roku 2020 a jeho cílem je zvýšit jazykovou vybavenost pedagogického sboru, pobídnout současné pedagogy k rozšiřování aprobace, stabilizovat personální složení a pro mnohé je to také možnost ověřit si své vlastní jazykové dovednosti v reálném životě. Načerpané zkušenosti jsou nejlepší devizou do dalších let. Učitelé mohou žákům lépe představit jazyk, kulturu a zvyklosti navštívené země.

  Zpracovala koordinátorka projektu Ing. Hana Konečná

  Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autorka. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

   

  Jazykové vzdělávání učitelů – realizace

   

  Zprávy účastníků

  Mgr. Marie Bednářová

  Mgr. Radka Horníčková

  Mgr. Martina Hrdličková

  Mgr. Jiří Janíček

  Mgr. Monika Ježová

  Mgr. Lenka Jirchářová

  Mgr. Yvona Kardošová

  Ing. Hana Konečná

  Mgr. Martina Kozderová

  Mgr. Adéla Šotkovská

 • Zpět na seznam projektů
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty