Projekt KOUŘENÍ

března 20, 2018

První březnové hodiny přírodopisu v osmých ročnících se nesly duchu intenzivní práce na projektu o kouření, který propojil dovednosti žáků získané v rámci hodin výchovy k občanství, dějepisu, matematiky, přírodopisu a environmentální výchovy. Úkolem žáků bylo samostatně vyhledávat, roztřídit a poutavě zpracovat zadané téma s pomocí tabletů.

  • Historie tabák – vytváření časové osy pěstování a užívání, jeho cesta do Evropy.
  • Škodlivost kouření na lidské orgány – cesta cigaretového kouře dýchacími cestami, nemoci z kouření, škodlivé látky vznikající kouřením.
  • Statistika kouření – zpracování ankety o kouření do grafů, výpočty.
  • Zlozvyk kouření – hledání hrozivých čísel kouření v ČR a ve světě, tvorba protikuřácké kampaně.

Proč jsme se této problematice vůbec věnovali? Většina nádorových onemocnění dýchacích cest je totiž spojená s kouřením. Nádory mohou postihovat kteroukoli část cest a ani v jednom případě není prognóza nijak přívětivá.

Netradiční výuka angličtinyDalton v prvních třídách
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty