Projekt KaPoDaV

března 06, 2019

Naše škola se zapojila do projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, který spolufinancuje EU, SR ČR a JMK. Realizátorem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. ZŠ a MŠ Pohořelice jsou partnerem projektu. Garantem a realizátorem se stala Mgr. Věra Harvánková. KaPoDaV se zaměřuje na metodickou podporu učitelů, vzájemné síťování škol a učitelů a přenos příkladů dobré praxe. Cílem projektu je pomoci školám rozvíjet u žáků samostatnost, tvořivost, vlastní kreativitu a iniciativu.

V rámci účasti na této akci jsme si nejprve vybrali z jednotlivých nabídek produkty, které budeme do listopadu 2020 realizovat. Naše škola zvolila:
• dlouhodobý program Ekoškola
• soutěž Rozpočti si to
• projektový den Dr. Zdědil a pan Zdražil
• pobytový výukový program pro žáky Život v kostce
• studium pro koordinátory podnikavosti

Jednotlivé produkty nám pomohou naučit u dětí rozvíjet zejména finanční gramotnost, kreativitu, a dovednost spolupracovat na miniprojektech. Již rok se žáci přírodovědného kroužku zapojují do mezinárodního programu Ekoškola. V rámci programu žáci sepsali miniprojekt na zvelebení nevyužívaného prostoru školy a vytvoření oddechového místa, které bude využívat nejen ekotým, ale i ostatní žáci školy nebo četné kroužky. Realizace se předpokládá do konce školního roku 2018/2019. Mimo to je v plném proudu interaktivní soutěž Rozpočti si to. Žáci řeší zapeklité otázky rodinného rozpočtu. V prvním kole rozhodují o tom, jak bude vypadat rodina, domácnost, bydlení, doprava a jídlo čtyřčlenné domácnosti. Druhé kolo řeší výdaje a nečekané životní situace. Třetí a poslední kolo se zabývá Vánocemi, možností přivýdělku a investicemi. Jednotlivá kolo jsou doplněná kreativními a bonusovými úkoly, které činí soutěž zábavnější. Žáci mají možnost tvořit vlastní prezentace, komiksy, kvízy a vymýšlet hry.

Doufám, že nabízené aktivity pomohou dětem v budoucnu v rozhodování. Nebude pro ně těžké si pohlídat své účty, nebudou lhostejní ke svému okolí, dovedou vymyslet a zrealizovat nápad, který prospěje ostatním.

Vystoupení dětí ze ŠD Pasohlávky na MYSLIVECKÉM PLESEPlavecký výcvik třídy 2. A a 2. C
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty