Příroda plná tajemství aneb dalton trochu jinak

května 31, 2022

Na pátek 27. května budeme u nás ve třídě 1. B rádi vzpomínat. Seznamujeme se se způsobem daltonského vyučování, jehož hlavní principy jsou samostatnost, volnost a spolupráce. A tento den jsme daltonskou výuku přesunuli netradičně celou do venkovních prostor. Paní učitelka nám nejprve vyprávěla příběh pana Berušky, který ztratil svých sedm černých teček. Nebylo to po dešti, jak si původně myslel, ale bylo to tím, že se přejedl jahodami a krovky mu celé zčervenaly. Moudrá sova mu poradila, že splní-li sedm úkolů, tečky se mu znovu objeví. Že mu pomůže naše třída, bylo přece jasné. A tak jsme využili prostor amfiteátru na školním dvoře a první i druhou hodinu jsme panu Beruškovi získali tři tečky. Počítali jsme a četli a měli jsme i běhací omalovánku Cyklus života slunéčka sedmitečného. Další dvě hodiny jsme strávili kooperativním učením v parku za školou. Na lepicí paletky jsme nasbírali krásné barevné tóny. Lupou jsme pozorovali život v trávě a odpovídali jsme na otázky, které si už umíme sami přečíst. Bonus získal ten, kdo našel berušku. I v tomto úkolu jsme byli úspěšní a čtyři zbývající tečky panu Beruškovi byly získány.

Myslím, že si z tohoto dne děti odnesly mnoho poznatků, cenných zkušeností a nových zážitků. Práce ve skupině či ve dvojicích není úplně snadná, ale všemi úskalími děti prošly s vědomím, že pana Berušku zachránily. Byly velmi šikovné. Tvrdily, že to byl jejich nejlepší den ve škole, a to každého pedagoga potěší. Alespoň kousek z naší netradiční školy můžete vidět na fotkách.

Vaši prvňáčci a p. učitelka Zelinková

Vyjížďka na kolech s předškolákyPodívali jsme se na Kostariku
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty