Přípravný ročník ve školním roce 2017/18 pohledem rodiče

března 07, 2018

Jsem matkou sedmiletého chlapce, který navštěvuje přípravný ročník.  Při rozhodování, zda syn nastoupí, sehrál velkou roli fakt, že je dětem v tomto přípravném ročníku věnována velká péče s ohledem na jejich individuální potřeby. Při vzdělávání předškoláků se klade velký důraz na získávání schopností a dovedností, které jsou zapotřebí při vstupu do první třídy. Děti zde získávají větší sebevědomí, jistotu a pracovní návyky, dále se také seznamují s režimem školy a lépe se orientují v jejím  prostředí. Denně je jim poskytována logopedická péče paní učitelky A. Charvátové.

Přípravný ročník během školního roku absolvuje plavecký výcvik, řadu exkurzí do přírody, divadla, představení v kině a také navštěvují místní knihovnu. Na závěr školního roku se syn již dnes těší na výlet do jeskyně Turold v Mikulově.

V třídní učitelce paní Dagmar Bártové získal můj syn velkou oporu a věřím, že první třídu zvládne s velkým úspěchem a hlavně s úsměvem.

Basketbal starších žáků? ZŠ Pohořelice nejlepší v okrese!Školní družina v knihovně
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty