Největší událostí posledních dnů byly bezesporu prezidentské volby. Toto téma rezonovalo nejen ve společnosti, ale i mezi dětmi napříč ročníky. Mnoho z dětí doprovodilo své rodiče přímo do volebních místností, a zažilo tak volební atmosféru na vlastní kůži. O to větší chuť pak měly děti vyzkoušet si volby se vším všudy a zvolit si svého třídního prezidenta. A tak jsme se do voleb pustili.

Děti si vyrobily vlastní občanské průkazy, zhotovili jsme volební lístky, vybrali volební komisi a vyrobili vlastní urnu. Volební komise ověřila platnost občanských průkazů a každému voliči poté vydala volební obálku. A pak už se šlo přímo k volební urně. Děti si z kandidátky mohly vybrat dva zástupce, kterým daly svůj hlas. Volební lístek v obálce pak tajně vhodily do urny a s napětím čekaly, jak vše dopadne. Posléze volební komise sečetla všechny platné hlasy a vyhlásila vítěze. Prezidentem 4. D se stal Jakub Rouzek a viceprezidentem Martin Lakatoš.  Věříme, že oba zvolení zástupci budou svou funkci vykonávat s rozvahou a půjdou ostatním dobrým příkladem.

Děti si volby moc užily a už teď se těší na další volební klání.

Za 4. D Bc. Romana Červinková