Pravěk ve 4.B

března 18, 2019

Od II. pololetí se v naší třídě věnujeme projetu zaměřeném na pravěk. Všichni žáci se rozdělili do kmenů a pojmenovali se. Objevili se tak u nás kmeny s názvy: Čank, Friends, Lubamba a Roller rock.

Úkolem kmenů je budovat svou vesnici. Za pomocí surovin, které mohou sbírat, si pak ve směnném obchodu mohou koupit kupříkladu oheň, malou chýši, pole apod. Každý hráč sbírá pouze jednu surovinu (hlína, kámen, mamut, dřevo), vždy jen jeden týden a pak se mu surovina mění. Pokud získají dostatečný počet surovin, mohou začít budovat svou vesnici. Hlavním cílem této hry je spolupráce všech žáků a vzájemná tolerance: „Jsme jeden kmen“. Suroviny mohou získat za plnění dobrovolných úkolů, aktivitu ve vyučování, referáty, plnění povinností služby, vzorné chování, Dalton apod. Nevhodným chováním, neplněním školních povinností, ubližováním spolužáků můžou tyto suroviny ztratit.

Žáci už vyráběli lapbooky s touto tématikou a velmi se jim práce dařila. Ve vlastivědném kroužku sbírali různé klacíky, kameny a z nich si pak vyrobili pravěké nástroje.

Tato hra či projekt bude v naší třídě po celé toto pololetí. V závěru pak vyhodnotíme, která vesnice je největší s nejvyšším počtem nasbíraných surovin.

Lovu zdar!

Mgr. Adéla Šotkovská

Fotogalerie na stránce třídy

Lyžařský kurz 2019Jazykové vzdělávání učitelů
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty