Pohyb v Pohořelicích

ledna 03, 2018

Jedním z  kladů ZŠ Pohořelice je nesporně vybavení školy. Při kontaktu s kolegy z jiných škol se setkáváme někdy až s obdivnými reakcemi na sportovní halu či venkovní sportovní areál. Sám jsem prošel a viděl nemálo škol a možnosti na některých z nich spíše od sportu odrazovaly. Sportovně jsem dospíval, asi jako mnoho z rodičů, v prostředí staršího kulturáku, na tvrdých a často klouzajících parketách, kam jsme museli přes část vesnice zdlouhavě docházet.

O to více by si měli žáci a žákyně vážit toho, co jim v rámci hodin TV může naše škola nabídnout. Samozřejmě pokud sportovat chtějí… Nedílnou součástí je konkrétní vybavení a nářadí. Kdo má představu dvou míčů, jednoho fotbalového a druhého pro holky na vybíjenou, neseznámil se s možnostmi na naší škole. Toto pololetí se díky vedení školy a zvláště panu řediteli Mgr. Stanislavu Polákovi, MBA podařilo doplnit stárnoucí vybavení a také nové, některé netradiční, pořídit. Bavíme se zde o desítkách míčů na fotbal a házenou pro 1. stupeň. Dále speciální tunely pro menší žáky a reakční žebříky zvyšující obratnost dětí. Talíře na frisbee, tretry a bloky pro ně, pásma na měření, žíněnky apod. Dostatečně hlasité píšťalky ocení spíše vyučující při organizaci hodiny. V roce předchozím to byla kompletní výměna např. basketbalových míčů různých velikostí.

To vše je důležité, když chceme dělat výuku TV poctivě, když chceme děti přivést ke sportu, vštípit jim určité hodnoty a principy spolupráce v týmu, disciplíny, odolnosti fyzické i psychické. Podstatný je samozřejmě zdravotní účinek pohybu ve smyslu prevence nadváhy, obezity. Ten už je při tří hodinové dotaci TV cítit i při absenci dalšího sportovního kroužku. Je velmi příjemné potkat bývalé žáky, které jsme se ze zdravotních důvodů snažili „nakopnout“ k jakémukoliv pohybu a ono se to povedlo. Najednou vidím hocha nebo mladou dívku, oba štíhlejší, lépe se cítící, oplývající zdravějším sebevědomím. To má smysl!

Díky pestré nabídce materiálního vybavení a chuti tělocvikářů objevují děti kouzlo mnoha sportů, které si často vyzkouší i naostro při soutěžích. Například těší nedávno získaný respekt ostatních házenkářských škol na turnaji v Ivančicích či nespočet okresních florbalových a fotbalových turnajů pořádaných v naší hale, z nichž vyčnívají dvě krajská finále starších žáků a žákyň nyní v listopadu. To už jsou významné akce, kde se daří potvrzovat dobré sportovní jméno školy, hlavně díky buldočí vůli Mgr. Bajera. Ale nejsou to jen nejpopulárnější fotbal s florbalem či házená, ale i frisbee, basketbal, baseball, volejbal, základy sportovní gymnastiky, zápasu, krom skoku o tyči snad veškerá atletika, ragby a určitě jsem ještě na něco zapomněl. Třeba na šplh…

Z výše napsaného vyplývá význam pohybu jako zdravotně psychosociálního faktoru, který se snažíme ctít a s jehož podceňováním se nechceme smířit. Chuť a podmínky k tomu máme, teď už jen získat na svou stranu ty nejdůležitější… a nejlépe všechny!

Lukáš Nápravník

Vánoční tvoření 3. A a 3. C Znáš ČR?
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty