Pohořelická škola v květnu...

června 02, 2017

Blíží se konec školního roku, který bývá tradičně plný nejrůznějších aktivit. Pan ředitel usiluje o zvelebení učebních prostor ve škole, probíhají vědomostní soutěže, sportovci vzorně reprezentují, učitelé přemýšlí nad oživením výuky, připravují se exkurze a spousta dalších vzdělávacích akcí.

Pohořelická základní škola se na rozdíl od většiny škol v České republice nemusí bát v nejbližších letech poklesu žáků, spíše naopak. Demografická prognóza poukazuje na poměrně vysoký nárůst, proto ředitel školy ve spolupráci s Městským úřadem Pohořelice a panem architektem Kaňkem pracuje na projektové dokumentaci k přístavbě školní budovy na Dlouhé ulici. V této stavbě se uvažuje o deseti nových místnostech určených k výuce jazyků, přírodovědných předmětů či informačních technologií.

V těchto dnech se rozhoduje o poskytnutí dotace na rekonstrukci Paarova zámečku, která by nám pomohla navýšit kapacitu školy na Lidické ulici.

Snažíme se dávat příležitost vyniknout i našim nejlepším žákům. Dlouhodobě podporujeme žáky a učitele v účasti na vědomostních soutěžích. V květnu přišly zprávy o úspěších Jiřího Veskerny, který vyhrál okresní kolo Pythagoriády a v okresním kole matematické olympiády obsadil 5. místo. V současné době žáci osmého a devátého ročníku dokončují své seminární a absolventské práce, které budou prezentovat tradičně v kongresovém sále Městského úřadu (28. 6. 2017). Letošní témata vypadají opravdu zajímavě (zde). Několik žáků druhého stupně uspělo v německé soutěži Deutschlehrerpreis. Ve svém projektu naplánovali zajímavý výlet po Dolním Rakousku s názvem  „Ungewöhliche Reise durch Niederösterreich“. Se svým projektem zaujali porotu a obsadili 4. místo, které jim přineslo finanční prostředky k vykonání plánované cesty (podrobně zde).

Na sportovním poli vládla jednoznačně atletika. Náš atletický tým tvořený žáky druhého stupně pod vedením pana učitele Nápravníka a paní učitelky Rudolfové dosáhl v Židlochovicích na postup do Brna na velký stadion Moravské Slávie, kde se ani v silnější konkurenci neztratil. V kategorii dívek v konkurenci 55 dalších  se umístila  Kristýna Straková na krásném 5. místě. Na výjimečný úspěch dosáhl Radim Pohanka, který v konkurenci 57 hochů skončil na 1. místě! (podrobně zde)

V květnu se naši žáci vydali hned několikrát do zahraničí. Žáci společenskovědního semináře vyrazili za poznáním do Budapešti, kde se mimo jiné věnovali dějinám totalit 20. století v Maďarsku. Žáci pátého ročníku se dostali na týden do Polska v rámci tradiční spolupráce s Porají. Sedmáci se podívali do Vídně, kde navštívili například zoologickou zahradu. Další skupina žáků z druhého stupně se právě chystá na jazykový pobyt do jižní Anglie.

Učitelé přírodovědných předmětů se seznamují s elektronickými čidly (PASCO), kterými bychom rádi v budoucnu oživili pokusy ve fyzice, chemii či přírodopise. Další zvažovanou novinkou jsou dotykové počítače (All in one) s multidotykem, které se dají využít při skupinové práci žáků ve škole. Pokračujeme ve vybavování tříd interaktivními projektory a počítači s připojením ke školní wifi síti, což se projevuje na hodinách, které učitelé žákům oživují obrázky, videi, výukovými prezentacemi či jinými interaktivními cvičeními. Několik učitelů začalo na svých hodinách využívat digitální knihovnu (FRED) plnou elektronických příprav od nakladatelství Fraus, čímž se snaží výuku žákům „okořenit“.

Druháci si se svými paními učitelkami připravují ukázky čtení s názvem „Pasování na čtenáře“, kde společně ukazují rodičům svůj pokrok v této dovednosti. Třídní učitelé čtvrtých a pátých tříd si připravili pro žáky a jejich rodiče sportovní odpoledne. Obrovský zájem rodičů nás velmi mile překvapil.

Snažíme se také zpříjemnit prostředí školy. V posledních květnových dnech namalovali žáci devátého ročníku na zeď školní jídelny malbu ve stylu DOODLE ART. Adéla Blovská a Tomáš Novotný vytvořili opravdu nevšední dílo, které na první pohled zaujme každého. Ve spolupráci s panem Míškem jsme ozdobili schodiště vedoucí do učebny angličtiny. Při výstupu po schodišti si žáci opakují anglická nepravidelná slovesa (viz fotogalerie).

V květnu to u nás opravdu žije!

Tvořivé dílničky pro maminkyZa zážitky? Do Vídně!
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty