Páteční putování za rybami

prosince 10, 2019

V pátek 29. 11. 2019 žáci druhých ročníků vyrazili v rámci daltonské výuky do Rybníkářství Pohořelice. Přivítal nás Mgr. Tomáš Gregr a provedl nás celým areálem. Vysvětlil nám problematiku chovu ryb, k čemu slouží jednotlivé sádky a které rybky v nich momentálně přebývají. Ukázal nám živého sumce, candáta, pohořelického kapra šupináče i lysce, rovněž jesetery, které chovají pro výsadbu do Dunaje.

Dostali jsme se i do uzavřených sádek, kde právě probíhal výzkum genofondu ryb. Dětem se líbili barevní kapři Koi i jejich krmení.

Prošli jsme se kolem rybníka i přítoku, pozorovali jsme volavky i škeble rybniční. Na závěr exkurze jsme navštívili prodejnu ryb, kde mají úhoře i amury a také chutné výrobky z ryb.

Touto cestou jsme chtěli panu průvodci Gregrovi poděkovat za trpělivost i drobné odměny pro děti. Z pracovních listů je znát, že jim v paměti utkvělo mnohé a tento způsob výuky nese své ovoce.

Třídní učitelky 2. tříd

Kroužek tvoření pro dětiPlavání 3. B a 3. C
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty