Novinky ve školním roce 2016/17

září 09, 2016

Velkým tématem začínajícího školního roku je inkluzivní vzdělávání. Již několik let máme vypracovaný systém péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, který je realizován především školním poradenským pracovištěm (ŠPP). ŠPP je tvořeno vyškolenými odbornicemi s praxí (výchovná poradkyně, dyslektická asistentka, metodičky prevence, logopedka, asistentka pedagoga), které právě inkluzi u nás ve škole garantují.

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice využila výzvu MŠMT a podala v červenci žádost do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dvouletý projekt pomůže podpořit žáky a pedagogické pracovníky v oblastech podpory moderních způsobů výuky, čtenářských klubů, dalšího vzdělávání, školních speciálních pedagogů a setkávání s rodiči. Ředitel školy podal žádost o hlavních prázdninách s částkou téměř 2 000 000 Kč. Dotace je pokryta ze 100% tzn. bez spoluúčasti školy nebo zřizovatele.

Ve spolupráci s městem Pohořelice funguje od 1. 9. projekt dětských klubů, který umožňuje postarat se o děti z přípravných tříd a to až do 18:00.

Ve školách napříč republikou právě kulminují silné ročníky, což se i u nás v Pohořelicích projevilo nárůstem tříd. V budově na Lidické máme nově čtyři první třídy a pátou v Pasohlávkách. Na tuto skutečnost jsme museli reagovat i stavebními úpravami. Ze šatny v přízemí se stala opět třída a sklepní prostor byl upraven na šatnu.

Snažíme se přidávat také nové metody vzdělávání. K již etablované daltonské výuce se přidává plošné využívání multimediálních interaktivních učebnic (MiuČ) od nakladatelství Nová škola s využitím interaktivních tabulí, kterými dovybavujeme všechny třídy v budově na Lidické ulici. Své místo ve výuce si u některých vyučujících získává i tabletová učebna. Velmi se snažíme otevřít školu rodičům, proto se vyučující starají o stránky tříd na našem školním webu, kde každý, kdo se zajímá o vzdělávání svého dítěte, najde spoustu užitečných a snad i zajímavých informací.

Budova na Dlouhé ulici si také vyžádala naši pozornost. V průběhu léta došlo k výměně telefonní ústředny, čímž jsme získali stabilnější telefonické spojení. I zde se zvýšil počet tříd. Nově se environmentální učebna stala kmenovou třídou 8. A. Ani učitel na druhém stupni základní školy se dnes neobejde bez projekční techniky, proto vybavujeme třídy na druhém stupni zpětnými projektory a notebooky. Opět se zvýšil počet učitelů, kteří zveřejňují své elektronické přípravy ve školním Moodlu, který si získává respekt jak u žáků, tak u rodičů. Také na 2. stupni se zabydluje výuka s využitím MiuČ.

S přibývajícím počtem žáků souvisí i růst počtu pedagogů. Škola v Pohořelicích je samozřejmě primárně určena ke vzdělávání, ale sekundárně se stala středně velkým zaměstnavatelem jižní části Jihomoravského kraje s více jak sedmdesáti zaměstnanci.

Minulý školní rok byl z pohledu učitelské práce přelomový. Definitivně jsme upustili od papírové třídní knihy a přešli k verzi elektronické. Rodiče získávají z tohoto rozhodnutí výhody, protože v elektronické žákovské knížce mohou sledovat online nejen výsledky vzdělávání, ale i docházku svého dítěte do školy.

I v tomto školním roce vám můžeme slíbit velké množství školních akcí, které doplňují naši vzdělávací nabídku. Už teď vyučující připravují pro své žáky exkurze, besedy, návštěvy divadel, preventivní programy, vědomostní či sportovní soutěže. Další doplňující činností budou bezplatné kroužky při školním klubu, který startuje začátkem října.

Přejeme všem žákům, rodičům i učitelům pohodový školní rok spojený s úspěchy a to nejen školními.

 

Stanislav Polák, Hana Konečná a Lukáš Mertlík

Ahoj prázdniny…Začátek školního roku ve školní družině
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty