Nová jazyková laboratoř

října 15, 2018

Od září letošního školního roku mají žáci naší školy k dispozici novou jazykovou učebnu Robotel Smart Class. Díky ní tak nemusí v hodinách cizího jazyka pracovat jen s učebnicí a pracovním sešitem, ale můžou používat širokou škálu digitálních materiálů. Učitelům i žákům se tak otevírá nepřeberné množství aktivit a úkolů, které lze v rámci výuky cizích jazyků provádět.

Naše škola byla vybavena tou nejmodernější variantou digitální jazykové třídy „Language Lab“, která plně odpovídá neustále narůstajícím nárokům na výuku a používání digitálních technologií ve výuce.

Učitel vede hodinu pomocí digitálního panelu na svém počítači, monitoruje činnost žáků během hodiny, ukládá si žákovské práce a poté je může i hodnotit. Vyučující i žáci mají na hlavě sluchátka eliminující rušivé vlivy okolí. A co vše tedy naše jazyková laboratoř umožňuje?

První z aktivit, kterou jsme v hodinách anglického jazyka vyzkoušeli, byly dialogy na zadané téma. Učitel (tedy v tomto případě já) rozdělil žáky do náhodných skupin po 2 nebo 3 a zadal jim téma ke konverzaci. Během této aktivity je možné (bez toho, aniž bych musela vstávat a obcházet třídu) poslouchat a popř. doplňovat nebo opravovat rozhovory žáků. Nesporná výhoda takových rozhovorů je v tom, že žáci slyší pouze toho druhého a neruší je příliš rozhovory ostatních. Navíc se nemusí ostýchat mluvit (nikdo jiný, kromě partnera a učitele, ho neslyší).

Vedle rozhovorů lze dále jazykovou laboratoř používat k nahrávání žáků samotných, což je velmi vhodná aktivita zejména při učení výslovnosti nových slovíček nebo těžších frází. Veškeré uložené úkoly i nahrávky jsou žákům i vyučujícím k dispozici nejen ve škole, ale každý, kdo má založený účet v jazykové laboratoři, se do ní může přihlásit i z domu či jiného místa disponujícího připojením k internetu.

Jazyková učebna poskytuje i velkou vizuální podporu ve výuce, protože učitel může na žákovské počítače promítnout např. prezentaci nebo cvičení k doplnění a žáci tak nemusí vše opisovat do sešitu.

Aktivit nabízí jazyková laboratoř mnoho a reakce žáků i učitelů jsou za první měsíc používání učebny Smart Class velmi pozitivní. Věřím, že jejím používáním vzroste nejen efektivita výuky cizích jazyků a počítačová gramotnost na naší škole, ale také nadšení z odvedené práce jak ze strany učitelů, tak žáků.

Monika Ježová, učitelka angličtiny

Návštěva školyBuřtobraní
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty