Nová informatika

dubna 21, 2021

Umíte rychle a efektivně vyhledat informace, které potřebujete? Zvládnete dobře zabezpečit svá digitální data? Věděli byste, jak si naprogramovat například inteligentní domácnost? To jsou některé dovednosti, které jsou   současnosti velmi užitečné. V budoucnu však budou pravděpodobně přímo nezbytné. Možná jste zaregistrovali, že nedávno vstoupil v platnost nový Rámcový vzdělávací program pro základní školy, který klade důraz na výuku tzv. nové informatiky. Co to vlastně znamená? Kromě podstatného navýšení hodin informatiky, se výrazně mění obsah. Místo prostého ovládání počítače a programů se žáci budou učit třídit a zpracovávat data, efektivně v nich vyhledávat a pracovat s různými informačními systémy. Další podstatnou část výuky bude tvořit algoritmizace a informatické myšlení. Cílem je naučit žáky rozpoznat problém, navrhnout postup řešení a toto řešení realizovat. Prakticky si pak získané dovednosti vyzkouší např. při programování robotů nebo tvorbě vlastních aplikací.

Také naše škola se snaží těmto novým požadavkům přizpůsobit. Máme ale výhodu, protože výuce algoritmizace a programování se věnujeme už několik let. V hodinách také pracujeme například s Ozoboty, což jsou malí robůtci, které lze ovládat pomocí barevných kódů. V současnosti hledáme cestu, jak těchto zkušeností co nejlépe využít a reformovat výuku informatiky podle nejnovějších trendů.

Digitální technologie nás obklopují čím dál tím víc a vlivem postupující automatizace se také mění situace na trhu práce. Zatímco některé pracovní pozice zanikají, objevují se nové, pro které budou digitální gramotnost a informatické myšlení klíčové. Doufáme, že se nám žáky podaří na budoucnost dobře připravit a že se v tomto novém světě neztratí.

Mgr. Jiří Janíček

 

Hurá, už jsme opět ve škole!Věda a technika na zdech je hotová
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty