Nová informatika vol. II

května 18, 2021

V minulém vydání Pohořelického zpravodaje kolega Janíček napsal článek o výuce nové informatiky v příštím školním roce. Rád bych na jeho text navázal. Ministerstvo školství vydalo nový revidovaný Rámcový vzdělávací program. Snaží se pozitivně vyprovokovat školy, aby se zamyslely nad vzdělávacím obsahem. Jednou z těchto myšlenek je výuka nového vyučovacího předmětu pod názvem informatika. Jedná se o výraznou změnu oproti informatice, která se vyučuje dnes (viz text Jiřího Janíčka). Povinností škol je nejpozději od školního roku 2022/23 zařadit tento předmět do svých školních vzdělávacích programů. My jsme výzvu přijali a žáci začnou nabírat nové dovednosti už od příštího školního roku.

Když zavádíte nový vyučovací předmět, potřebujete splnit několik základních podmínek. Důležité jsou prostory a vybavení pro výuku. Do rozvoje digitálních technologií ve škole se za poslední roky masivně investovalo. Výsledkem je pět počítačových a dvě tabletové učebny. Nyní se také uvažuje o zakoupení vhodných robotů pro výuku programování a robotiky. Velkou výzvou je smysluplné zapojení virtuální reality a 3D tiskáren do výuky. Další podmínkou, a podle mého názoru nejdůležitější, je personální pokrytí nové informatiky. Byl vytvořen tým učitelů, který se právě intenzivně oborově vzdělává. Lídry této skupiny jsou paní učitelka Martina Kozderová a pan učitel Jiří Janíček, kteří budou udávat směr výuky informatického myšlení na škole. Třetí podmínkou je úprava školního vzdělávacího programu (ŠVP), který dává výuce obsah. Stát pro nás připravil modelové ŠVP, kde se můžeme inspirovat. Zvolili jsme program označený „Progresivně vpřed“, který se vyznačuje výrazným posílením hodin informatiky, se kterou začínáme již od třetí třídy. Dále se s ní budou žáci setkávat až do posledního ročníku. Pokud v sobě najdou vášeň pro počítače, roboty, 3D tiskárny a programování, mohou si od sedmé třídy vybrat informatiku jako volitelný předmět s další časovou dotací. Tady se mohou zrodit budoucí „ajťáci“, které v současné době tolik potřebujeme. Napříč ročníky se celkově jedná o 48 hodiny informatiky týdně.

Nemyslím si, že mladý člověk, odcházející ze základní školy, má být schopen ovládat nejnáročnější programovací jazyky či umět naprogramovat průmyslové zařízení. Úkol základní školy vidím spíše v získání základních zkušeností a dovedností, které někteří následně rozvinou při dalším studiu na různých typech škol.

Říká se, že reformy ve školství se projevují na trhu práce za patnáct a více let. Pevně věřím, že naše snaha se projeví. Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům, kteří přijali výzvu v podobě nové informatiky a zapojili se.

Mgr. Lukáš Mertlík

Jsme blízko k nové učebně přírodních věd pro žáky II. stupněSláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty