Návštěva MF Dnes aneb mediální výchova v praxi

listopadu 24, 2016

Ve středu 23. listopadu vyrazili vybraní žáci sedmého ročníku na exkurzi do brněnské redakce Mladé Fronty Dnes. Tu jsme navštívili v rámci volitelného předmětu mediální výchova, v němž zrovna probíráme vnitřní fungování médií a jednotlivé žurnalistické profese, na které můžeme v redakci novin narazit.

Nejprve nám vedoucí brněnské redakce Petr Škarda nastínil chod novin a zopakovali jsme si tak i některé informace, které jsme již znali z hodin. Poté byl dán prostor našim dotazům, kterých bylo opravdu požehnaně. Jako správní žáci mediální výchovy jsme se totiž vžili do role novinářů a byli jsme opravdu zvídaví, některými dotazy jsme pana redaktora doslova zaskočili. Dozvěděli jsme se například, kdy tyto noviny vznikly, odkud pochází jejich název, jak často vycházejí, kolik mají příloh atd. Zjistili jsme, že v redakci pracuje celkem 16 novinářů, kteří mají velmi nestabilní pracovní dobu. K našemu zklamání nám však nebylo odpovězeno, jaký mají zhruba plat. K dispozici nám bylo několik výtisků novin, včetně příloh, které jsme si potom mohli rozebrat. Asi po hodině dotazů následovala prohlídka redakce, kde jsme zastihli několik novinářů, kteří u počítačů pracovali na svých článcích. U práce jsme mohli sledovat i editora. Podívali jsme se také na to, jak vypadá a funguje redakční systém, ve kterém se noviny tvoří.

Na závěr nám vedoucí redaktor popřál hodně štěstí při tvorbě školního časopisu a my jsme se zase vydali domů plni dojmů a odhodlání stát se novináři, tedy až zjistíme, kolik že to vlastně vydělávají. :-)

Veronika Gajdošová

Projekt Záložka do knihy spojuje školyHalloween nás nevystraší
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty