Nabídka kroužků 2016/17

září 13, 2016

Kroužky se otevírají podle zájmu žáků. Probíhat budou od října do května a jsou bezplatné. Přihlášku najdete zde.

1.stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas Místo
Matematika hrou pro 4. ročník Jitka Benová pondělí 12:45 – 13:45 4. A
Čeština hrou pro 4. ročník Kateřina Pikulová úterý 12:45 – 13:45 4. A
Němčina hrou (pro žáky 4. a 5. ročníku) Martina Hubáčková čtvrtek 12:45 – 13:45 4. A
Florbalový kroužek  4. – 5. roč. (holky) Iva Vaculíková čtvrtek 12:30 – 13:30 sportovní hala
Florbalový kroužek  4. – 5. roč. (holky) Iva Vaculíková pátek 12:30 – 13:30 sportovní hala
Nomíkovo povídání pro 0. A Barbora Svojanovská úterý 13:10 – 14:00
Království pohádek pro 0. B Dagmar Bártová úterý 13:10 – 14:00
Logopedie Anežka Charvátová pondělí a čtvrtek 12:30 – 17:00
Logopedie Veronika Šťastná úterý a středa 12:30 -16:00 3. B
Dyslektická poradna Yvona Kardošová po, út, st, čt 7:00 – 7:30 kabinet dys. asist.
Dyslektická poradna Yvona Kardošová po, út, čt 12:30 – 13:30 kabinet dys. asist.
Přírodovědný pro 4. – 5. ročník Věra Harvánková čtvrtek 12:35-13:35 envir. učebna
Florbal pro 1. stupeň (chlapci) Bohuslav Bajer čtvrtek 12:20 – 13:20

(od 8. 9.)

sportovní hala
ČJ a M hrou pro 2. B Jana Slaná středa 13:30 – 14:30 2. B
Mažoretky I. (MŠ – 2. ročník) Jana Dudová čtvrtek 13:00 – 14:00 tělocvična
Mažoretky II. (3. – 7. ročník) Poprachová, Dudová čtvrtek 14:00 – 15:00 tělocična
M a Čj hrou pro 2. A Marie Bednářová úterý 13:00 – 13:45 2. A
M a Čj hrou pro 2. C Andrea Švecová čtvrtek 13:00 – 13:45 2. C
Flétny – pokračování Jitka Králíková úterý nebo čtvrtek 13:30 – 14:30 3. A
Pohybový pro 1. – 3. ročník Simona Urbičová středa 14:00 – 15:00 tělocvična
Angličtina pro 1. A a 1. D Radka Baráková pondělí 13:00 – 13:30
Angličtina pro 1. C a 1. B Radka Horníčková úterý 13:00 – 13:30
Angličtina pro 2. B Lucie Janíčková úterý 13:00 – 13:30
Angličtina pro 3. ročník Lucie Janíčková středa 13:30 – 14:00
Angličtina pro 2. A a 2. C Radka Horníčková úterý 13:30 – 14:00
Hrátky s češtinou pro 5. ročník Martina Kozderová pondělí 13:35 – 14:35 4. A
„Šikulové“ pro 1. – 3. ročník (Vv, Pč) Marcela Větrovská pondělí 13:30 – 14:30
„Poznáváme přírodu“ pro 1. – 2. ročník Andrea Švecová úterý 12:45 – 13:45

2. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas Místo
Němčina hrou (pro žáky 2. stupně) Martina Hubáčková středa 13:45 – 14:45 multimediální
Halová kopaná Lukáš Mertlík pátek 13:45 – 14:45 sportovní hala
Doučování češtiny pro 7. ročník Veronika Gajdošová středa 13:45 – 14:45 počítačová uč.- půda
Výtvarná výchova na II. stupni Veronika Šťastná čtvrtek 13:30 – 15:30 7. B
Příprava k přijímacím zkouškám pro 9. ročník Hana Klímová středa 14:00 – 15:00
Angličtina pro 6. ročník Simona Škrabalová úterý 13:45 – 14:45 učebna jazyků na půdě
Angličtina pro 7. ročník Simona Škrabalová pondělí 13:45 – 14:45 učebna jazyků na půdě
Angličtina pro 8. ročník Simona Škrabalová pátek 13:45 – 14:45 učebna jazyků na půdě
Angličtina pro 9. ročník Simona Škrabalová středa nebo čtvrtek 13:45 – 14:45 učebna jazyků na půdě
Doučování matematiky pro 7. ročník Lenka Černá středa od 7:00
Doučování matematika pro 9. ročník Lenka Černá úterý od 7:00
Matematika – k přijímacím zkouškám Lenka Černá čtvrtek 13:45 – 14:45 učebna fyziky nebo 7. C
Přírodovědný (Bi) pro 2. stupeň Věra Harvánková pondělí 13.30 – 14.30 environmentální učebna
Němčina Věra Harvánková středa 13.30 – 14.30 environmentální učebna
Cvičení z českého jazyka pro 8. ročník Jiří Kříž středa 13:45 – 14:45 H01
Mažoretky II. (3. – 7. ročník) Poprachová, Dudová čtvrtek 14:00 – 15:00 tělocvična
Mažoretky III. (8. – 9. r.) Poprachová, Dudová čtvrtek 15:00 – 16:00 tělocvična
Školní klub Jiří Janíček čtvrtek 13:45-15:45 velká počítačová učebna
Doučování Čj pro 6. ročník Tamara Novosáková středa 13:45 – 14:45 malá počítačová učebna
Doučování  z matematiky pro 8. ročník Eva Jamborová úterý od 7:00
Doučování z matematiky pro 6. ročník Eva Jamborová čtvrtek od 7:00
Matematika k přijímacím zkouškám pro 8. ročník Eva Jamborová čtvrtek od 13:45
Florbal pro 2. stupeň Stanislav Polák čtvrtek 16:00 – 18:00 sportovní hala
Doučování z fyziky pro 8. ročník Petr Řiháček středa od 7:00 7. B
Zvědavá fyzika pro 2. stupeň Eva Dohnalová úterý 13:45 – 14:45
Začátek školního roku ve školní družiněVědomostní soutěž v 9. A
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty