Moderní technologie ve vzdělávání

ledna 12, 2018

Nové technologie a jejich smysluplné zapojení do výuky jsou pro české školství v 21. století velkou výzvou. Pokud se podaří opravdu efektivně novinky zapojit a využít jejich potenciál, může se vzdělávání posunout o velký krok kupředu. Schopnost ovládat a využívat techniku je jednou ze základních dovedností, kterou uchazeči k uplatnění na trhu práce potřebují.

Na technické novinky klademe ve škole poměrně velký důraz, a proto se v různé intenzitě v hodinách objevují. Elektronické učebnice z nakladatelství Nová škola, tabletová učebna, počítačové učebny, interaktivní tabule, elektronická žákovská knížka či  Moodle jsou u nás již plně etablovány. Prvním krokem, který plošnému využití těchto prvků umožnil, byla ovšem školní Wi-Fi síť, která je žákům, učitelům, ale i hostům již několik let plně k dispozici.

V tomto školním roce bychom rádi dovybavili posledních několik tříd projekčními zařízeními s počítači a kvalitním ozvučením. Interaktivní tabule a projektory budou do budoucna zřejmě nahrazeny interaktivními displeji, které nepotřebují projektor. Rádi bychom již v tomto roce jedno takové zařízení pořídili.

Žáci se mohou těšit také na oživení hodin informatiky, kde plánujeme nasazení ozobotů. Díky těmto jednoduchým robotům se žáci učí základy programování, což je další dovednost, která je již běžným požadavkem zaměstnavatelů k zaměstnancům (podrobně zde).

 Další připravovanou novinkou je jazyková laboratoř. Jedná se o učebnu, kde se technologie využívají k výuce cizích jazyků. Počítače uspořádané do „hnízd“, kvalitní sluchátka a komunikace se spolužákem či učitelem v cizím jazyce to jsou základní pojmy v novém pojetí digitální výuky angličtiny a němčiny. Finance k realizaci bychom rádi získali z výzvy č. 2  INVESTICE DO INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, kterou vyhlásila MAS Podbrněnsko. Projekt již prošel věcným hodnocením a byl vybrán. Vybudováním této učebny žáci získají možnost vzdělávat se v opravdu moderních podmínkách, které jak doufáme, povedou k rozvoji jejich jazykových dovedností (podrobně zde).

V následujících měsících se začne pracovat na rekonstrukci Paarova zámečku, jehož cílem je vybudovat další školní budovu s moderním vybavením. I tady planujeme nasadit moderní technologie. Budova bude určena žákům prvního stupně, kteří se tu budou moci setkat s dotykovými a projekčními zařízeními v individuálním režimu.

Na první pohled se může zdát, že nejtěžší je získat finanční prostředky na nákup nových zařízení do škol. Podle mého názoru je daleko obtížnější moderní technologie smysluplně zapojit do výuky a využít naplno jejich potenciál, který v sobě skrývají. Vždy bude ve výuce hlavní úloha učitele, který využívá nové dostupné nástroje. V minulosti to byla křída, tabule, meotar či obrázkové kartičky. Dnes se nástroje změnily, ale pořád bude učitel hlavním organizátorem výuky.

Moderní technologie samy o sobě nejsou spásou českého školství, ale rozhodně mají potenciál při účelném nasazení vzdělávání zkvalitnit.

  Lukáš Mertlík, ZŘŠ

Exkurze do planetáriaVánoční vystoupení
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty