Minipřehazovaná

března 13, 2018

Na prvním stupni je pro žáky 4. a 5. tříd „minipřehazka“ oblíbeným sportovním kláním. Každoročně se zúčastňujeme s týmem dívek a týmem chlapců okrskového kola. I letos tomu tak bylo a postoupili jsme do okresního kola. Naše škola je v organizaci okrskových a okresních kol zapojena – probíhají na Sportovní hale v Pohořelicích. Vše jsme připravili a zabezpečili a s napětím očekávali, jak dopadnou naše týmy. Při pohledu na tabulky je patrné, že vítězi nejsme, ale úplní odpadlíci také ne. Děti se snažily, ale týmy druhých škol byly opravdu lepší. Pro čtvrťáky ve skupině „neúplných ZŠ“ (jako Pohořelice B) to bylo důležité získání zkušeností, neboť to budou oni, kdo příští rok budou zase reprezentovat školu.

Poděkování patří i vybraným žákům z 8. A 9. tříd, kteří spolupracovali jako rozhodčí a byli pro akci velkým přínosem. Přispěli svoji rozhodcovskou rolí ke klidnému a zdárnému průběhu obou kol. Velmi dobře je vyškolil pan učitel Bajer.

Za organizátory napsala Iva Vaculíková

 

 

Recitační soutěž ve 4. a 5. třídáchNa mamuty!
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty