Mimořádné události

dubna 21, 2016

Dne 19. 4. 2016 se na naší škole uskutečnila celodenní akce Ochrana člověka za mimořádných událostí. Cílem projektu bylo připravit žáky na nečekané situace, se kterými se mohou v životě setkat.

Žáci 2. stupně byli rozděleni do 10 skupin. V těchto skupinách procházeli jednotlivá stanoviště, na kterých získávali informace nejen od zdravotníků, městské a státní policie, hasičů, ale i psovodů. Měli například možnost nahlédnout do hasičského auta, vyprostit zraněné z auta, vyzkoušet si na figuríně resuscitaci, nasednout do policejního auta. Někteří si dokonce vyzkoušeli dýchací přístroj a části hasičských a policejních oděvů. Dále se dozvěděli něco o hasicích technikách, o tom, jak správně přivolat první pomoc a hlavně, jak ji poskytnout. Zjišťovali, co všechno by mělo být obsahem evakuačního zavazadla, jak se zachovat při úniku nebezpečných látek. S tím souviselo i seznámení se s chemickými symboly. Ve volných chvílích vyplňovali pracovní listy, psali kontrolní testy první pomoci a hledali informace na internetu.

Akce měla velký úspěch a  žáci si odnesli úžasné zážitky a  hlavně praktické dovednosti. Poděkování za vstřícný přístup a výbornou realizaci celého projektu patří sdružení Kulička za ukázkovou první pomoc, místní policii, hasičům a  psovodům z letiště Brno – Tuřany.

Přidat komentář
Mažoretky 2016Projekt Slunce

Přidejte Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty