Mediální výchova

ledna 20, 2023

Dne 18. 1. jsem na hodinu mediální výchovy pozvala pana Mgr. Ondřeje Veselého, 2. místostarostu Pohořelic. Chtěla jsem studentům nastínit, co vše obnáší vydání Pohořelického zpravodaje, který vychází jako měsíčník.

Pro žáky bylo velmi zajímavé zjištění, jaké mediální prostředky město Pohořelice využívá, jak často a jakým způsobem. Pan Veselý nám také prozradil další plány do budoucna, jelikož plánování je v případě vydávání zpravodaje nezbytnou součástí práce každého vydavatele.

Zajímavým bodem debaty byla volba prezidenta České republiky. Toto téma silně rezonuje v dnešních dnech celou společností a nevyhýbá se ani mladší skupině obyvatel – žákům základních škol.

Věřím, že si to žáci moc užili a bylo to pro ně obsahově přínosné. Doufám, že se u nás líbilo i panu Veselému.

Rozhýbej jazýčekBrněnský běžecký Pohár – Radostice
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty