Dne 16. 2. jsme přijali pozvání ZUŠ na krásný koncert dechových nástrojů, který se uskutečnil v našem opraveném kinosále. Jaké bylo pro děti překvapení, když v roli muzikantů uviděly orchestr vojáků v uniformách. Pánové dětem představili písničky z našich nejhezčích pohádek, společně jsme si zasoutěžili ve vědomostním kvízu a na konci jsme si i všichni společně zatančili.

Děkujeme tímto za krásný kulturní zážitek, který obohatil jak naše nejmenší diváky, tak i nás dospělé. Vojenskému orchestru z Olomouce třikrát BRAVO!!!!

Mgr. Barbora Svojanovská

Mgr. Barbora Svojanovská