Jsme blízko k nové učebně přírodních věd pro žáky II. stupně

května 18, 2021

Při setkávání se svými vrstevníky často s úsměvem na rtech vzpomínáme na školní léta. Velké množství historek se týká zážitků ze školních laboratoří při výuce chemie nebo jiných přírodovědných předmětů. Na II. stupni naší základní školy bohužel funkční laboratoř nemáme, neboť původní, která kapacitně i vybavením nevyhovovala dnešním potřebám, byla zrušena. Vyučování jsme ukončili s tím, že se pokusíme získat dotaci z EU a učebnu pro žáky v moderní podobě obnovíme. Přes MAS Podbrněnsko se nám podařilo získat příslib výrazné finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na pořízení nové přírodovědné učebny.

Místnost bude mít osm stolů s celkovou kapacitou 24 míst. Učebna bude vybavena novou vzduchotechnikou, umyvadly, plynovými kahany, interaktivní tabulí a sadami elektronických čidel s přenosnými počítači. Pokusy se tedy budou moci provádět s pomocí moderní techniky. Při měření teploty se na počítači například objeví ihned graf, který zaznamená změny v čase. Senzory umožní měřit sílu, pH, tep, tlak, napětí aj.

Pokud se podaří učebnu realizovat podle předběžných plánů, první vyučovací hodiny by mohly být realizovány v září 2021.

Cílem evropských dotací má být srovnávání ekonomické úrovně „starých“ a „nových“ členských zemí EU. Myslím, že všichni vidíme, že Pohořelice jsou město, kde se evropské peníze v posledních letech intenzivně, a hlavně smysluplně využívají. Škola se k této snaze malým dílem také přidává.

Mgr. Lukáš Mertlík

Další Erasmus+ je podánNová informatika vol. II
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty