Jazykový pobyt žáků 6. – 9. tříd, Anglie, Eastbourne, 12. – 17. 10. 2015

října 20, 2015

Naše škola v letošním roce využila příležitosti a zúčastnila se výzvy 56, kterou vyhlásil Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tato výzva je zaměřena kromě jiného na výuku cizích jazyků a umožňuje žákům základních škol zúčastnit se zájezdu do zahraničí orientovaného na jazykový kurz a reálie daného státu. V rámci této výzvy mohli žáci učící se angličtinu vycestovat do jakékoli země, ve které je angličtina úředním jazykem. Naše škola vybrala pro pobyt žáků jihovýchodní Anglii.

V pondělí před dvanáctou hodinou čekali natěšení žáci před školou na moderní autobus, ve kterém stráví dvacetihodinovou cestu přímo do srdce Londýna. Doprovázeni starostlivými rodiči si vezli vše, co budou na svou pouť po anglických městech potřebovat. Vybaveni byli také znalostmi angličtiny, které jim tuto cestu umožnily. Byli totiž vybráni, aby se zúčastnili jazykového kurzu na anglické škole v Eastbourne, který byl včetně cesty, pobytu i stravy financován z fondů Evropské unie. Zájezd nám na míru připravila CK Dokoupilová a vyslala s námi i velmi milou průvodkyni, která nám celý zájezd vytvářela mimo jiné i výbornou atmosféru.

Po náročné cestě nejen autobusem, ale i trajektem, jsme vystoupili přímo uprostřed Londýna u O2 arény, stavby známé jako Millennium Dome. Odtud jsme si prohlédli město nejdříve z lanovky a poté z vlaku, který jezdí bez řidiče. Ten nás vysadil v moderní části Londýna, které vévodí majestátní mrakodrapy Normana Fostera, například Londýnská radnice, Swiss Re Tower, nebo nejvyšší stavba v Londýně – mrakodrap The Shard. Odtud jsme se prošli kolem pevnosti Tower of London až k známému mostu Tower Bridge. Projít horní částí mostu bylo adrenalinovým zážitkem, protože část podlahy byla průhledná a vypadalo to, jako bychom šli vzduchem přímo nad Temží. Odtud jsme se přesunuli londýnským metrem až na slavnou stanici Waterloo, odkud jsme se pohodlně dostali až k Londýnskému oku, které nám umožnilo prohlédnout si z výšky celý Londýn, včetně Big Benu, Westminsterského opatství a paláce Buckingham, které byly v podstatě za rohem a ke kterým pokračovala naše cesta. U Buckinghamského paláce jsme zamávali královně Alžbětě II., podle vlajky se totiž právě nacházela doma. Naši pouť jsme ukončili na slavném Trafalgarském náměstí. Pak jsme se přesunuli lodí po Temži zpět k O2 Aréně. Náročný den však ještě neskončil, protože nás čekalo ubytování ve škole LTC Eastbourne, kde nás i přes pokročilou hodinu přijali s otevřenou náručí a teplou večeří.

Další dva dny po klasické anglické snídani čekala na žáky dopolední výuka angličtiny přímo s učiteli ze školy LTC. Metody byly pestré, žáci se učili po skupinách s různými lektory. Osvojovali si znalosti o Londýně a anglické historii, konverzovali na různá témata, luštili hádanky a kvízy. Na každého z nich čekal na konci kurzu certifikát o úspěšném absolvování. Aby si žáci odpočinuli, jezdili jsme odpoledne na výlety. První den jsme si udělali nádhernou procházku přímo nad mořem po bílých pískovcových skalách Beachy Head, kde nás potkalo klasické anglické deštivé počasí. Rychle se ale vyčasilo, a tak jsme si ještě před večeří stihli projít město Eastbourne a na pláži si nasbírat mušle. Druhý den jsme navštívili zříceninu hradu v Hastings, kde se r. 1066 udála slavná bitva o Anglii mezi normanským vévodou Vilémem Dobyvatelem a anglickým králem Haroldem Godwinsonem, který v bitvě zemřel a Anglii ovládli Normani. Také jsme se podívali do nedalekých jeskyní, které dříve používali pašeráci, zde na žáky čekala interaktivní výstava. Po večerech žáci trénovali angličtinu přímo v terénu, když se seznámili s žákyněmi ze školy z kolumbijské Bogoty a konverzovali s nimi, jak jinak než anglicky.

Poslední den našeho pobytu jsme se přesunuli do lázeňského přístavu Brighton, kde jsme navštívili nejstarší podmořské akvárium na světě zasazené do ruin staré katedrály, obdivovali jsme např. různé druhy prehistorických ryb nebo rejnoky. Nad hlavou nám plavali malí žraloci a obrovské želvy. Navštívili jsme také Royal Pavilion, bývalý královský palác inspirovaný Indií a orientální kulturou. Před odjezdem jsme si prošli největší molo v Británii, kde jsme mohli navštívit adrenalinové atrakce. Pak nás již čekala náročná cesta domů do Pohořelic, která zahrnovala jízdu eurotunelem, kterou většina z nás zažila úplně poprvé.

Zájezd se opravdu vydařil, dokonce nás až na výjimky minulo typické anglické deštivé počasí. Proto nezbývá než poděkovat žákům, že si zájezd, který si právem zasloužili, pořádně užili. Škole, která se zasloužila o to, aby byla do výzvy 56 zahrnuta, Evropské unii za tuto možnost, kanceláři CK Dokoupilová za přípravu programu a zajištění chodu zájezdu, rodičům, kteří žáky na zájezd svědomitě připravili a také učitelům, kteří se o žáky po čas zájezdu starali a byli jim ve všem nápomocni. Můžeme jen doufat, že podobných příležitostí bude v budoucnu možnost využít co nejvíce.

Jiří Janíček, Martina Kozderová, Lukáš Mertlík, Nora Škorpíková

Přidat komentář
ZvířataSoutěž Voda živá

Přidejte Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty