Jazykové vzdělávání učitelů

prosince 07, 2020

Jazykové vzdělávání učitelů – závěrečná zpráva

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047445

V listopadu 2018 se naší škole podařilo získat grant z programu Erasmus+, který byl naplánován na 2 roky. Celkově jsme získali 31.203 € na zvýšení jazykové vybavenosti našich vyučujících. Po provedení nezbytných administrativních úkonů začal projekt realizací přípravných jazykových kurzů na jaře 2019, pokračoval letními 14-denními jazykovými kurzy v zahraničí a poté se někteří ještě dále zdokonalovali v používání cizího jazyka až téměř do ukončení celého projektu.

Projekt jsme podali především proto, že naše škola zrekonstruovala Paarův zámeček, přistavěla novou budovu s odbornými učebnami, mj. i jazykovými, a chceme, aby výuka angličtiny byla stále zkvalitňována. Chceme být připraveni na zvýšený počet vyučovacích hodin angličtiny, který bychom byli schopni pokrýt z vlastních zdrojů v případě, že by na trhu práce přetrvával nedostatek aprobovaných učitelů Aj.

Nejzajímavější částí pro všechny zúčastněné byly pobyty v Irsku a jeden na Maltě. Sedm vyučujících se vzdělávalo v Galway, dvě učitelky v Corku a nakonec odjela jedna účastnice na Maltu. Kromě výuky zahrnoval pobyt i různé výlety po přírodních krásách (národní park Connemara, Moherské útesy, národní park Killarney), v odpoledních hodinách se konaly různé kulturně společenské akce, jejichž cílem bylo procvičit používání angličtiny v reálném životě a seznámit se s kulturou a zvyky jiných účastníků. Frekventanti kurzů totiž přijeli doslova z celého světa. Nejvíce jich dorazilo ze Švýcarska, dále byly zastoupeny země jako Francie, Španělsko, Itálie, Rusko, Německo, ale i Mexiko, Brazílie, Thajsko či daleké Japonsko.

Projekt byl ukončen 30. listopadu 2020. Nyní hodnotíme jeho dopad a splnění cílů. Lze říci, že se nám podařily téměř všechny splnit. Učitelé získali nové zkušenosti, posílila se motivace k dalšímu sebevzdělávání, navázali jsme nové kontakty a poznali další členské země EU. Všechny tyto zkušenosti mohou vyučující předávat dál svým žákům v průběhu školního roku. Neméně významná je celková internacionalizace školy. Celý program se podařilo uskutečnit a vyčerpat grant beze zbytku, protože opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 začala platit až mnohem později.

Zpracovala koordinátorka projektu Ing. Hana Konečná

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autorka. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

 

Slavnost SlabikářeČertoviny v 1. B
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty