Jazyková učebna na II. stupni ZŠ a MŠ Pohořelice

 • IROP_CZ_RO_B_C-RGB

   

  Základní škola a Mateřská škola Pohořelice získala na realizaci jazykové učebny finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (MMR) ve výši 3 310 367, 52 Kč. Registrační číslo projektu je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006413.

  Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Pohořelice, a to prostřednictvím realizace modernizace odborné učebny pro výuku cizích jazyků a informatiky. Nové učební prostory umožní obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat rozhovory s učiteli, včetně vzdáleného přístupu ke studijním materiálům. Vizualizér a interaktivní tabule doplňují vybavení učebny pro moderní způsoby výuky, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup na trh práce a nezbytnou jazykovou výbavu. Dalším cílem je zajištění bezbariérovosti prostřednictvím schodolezu.

  Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu: 3 484 597, 39

  Přislíbená výše dotace: 3 310 367, 52

  Vlastní zdroje: 174 229, 87

  Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

   

  IROP_CZ_RO_B_C-RGB

Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty