Jarní soutěž mažoretek

května 09, 2022

Ve čtvrtek 5. května se konala v tělocvičně naší školy soutěž mažoretek v jednotlivých skupinách. Dívky si mohly doma vymyslet svoji sestavu na písničku, která byla pro všechny stejná. Porota hodnotila technickou stránku: správné provedení, snahu vymyslet své originální prvky a pochod na levou nohu. Hodnotila také pohybovou část: zapojení jiných tanečních kroků a poskoků, vyjádření hudby, celkový dojem.

Posíláme velkou pochvalu všem dívkám, které se alespoň maličko doma dobrovolně věnovaly tanci s hůlkou.

Pochvala patří i těm, které trochu improvizovaly, i to musí mažoretka umět. Je podstatné, že se odvážily, že překonaly trému, že měly snahu pracovat s nervozitou. Pro náš sport je velmi důležité si neustále tancovat, poskakovat, cvičit si prvky, ale i držet správně tělo. Trénujeme tím i naši mysl. Stále si musíme v duchu počítat každou dobu. Není zrovna lehké dělat každou rukou něco jiného a k tomu pochodovat do rytmu hudby.

Porota:

Mgr. Jana Dudová – za mažoretkovou část

Mgr. Simona Urbičová – za pohybovou část

Silvie Urbičová – absolventka naší školy, bývalá mažoretka s 10letou praxí

Výsledky soutěže:
1. skupina

1. místo Julie Poprachová

2. místo Zuzana Kuncová, duo Hana Mezerová a Barbora Šuralová

3. místo Klára Norková, Emily McGuigen

2. skupina

1. místo Adéla Schönbaumová

2. místo  duo Amálie Vaculíková a Ema Minaříková

3. místo Alice Cyprisová, Anna Hlaváčková

3. skupina

1. místo Zuzana Schönbaumová

2. místo Evelína Urbičová

3. místo Kateřina Klajbová


Velmi nás překvapily výkony nových dívek.

Děkujeme rodičům, kteří se jim věnovali.

Sladkou odměnu si každá mažoretka vybrala dle své chuti. Pro nemlsné dívenky byly v košíku připravené powerbanky.

Za mažoretky Ivana Poprachová

Čaroden v čarotříděŠtafetový pohár
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty