Informativní schůzka s rodiči budoucích žáků 0. a 1. ročníků 22. června 2021

června 25, 2021

Na začátku přivítal všechny zúčastněné rodiče ředitel školy Mgr. Stanislav Polák, MBA. Sdělil všem, kolik dětí přišlo k zápisu a nastoupí do prvních tříd. Také informoval o schválení dvou přípravných tříd. Představil třídní učitelky, kterými v novém školním roce budou:

  1. A – Mgr. Marie Bednářová, 1. B – Mgr. Stanislava Zelinková, 1. C – Mgr. Lenka Zemánková, 1. D – Mgr. Kateřina Pikulová, 0. A – Tamara Gazdíková, 0. B – Dagmar Bártová

Ve třídách budou také působit tři asistentky pedagoga, přidělené podle potřeb žáků k jednotlivým třídám.  Paní učitelka Bednářová mluvila o tom, jak se i hrami o prázdninách dá nenásilně provádět příprava na výuku a na školu. Paní učitelka Zelinková zase stručně představila seznam potřebných pomůcek. Ten lze najít již nyní na webu školy (záložka: Dokumenty, formuláře). Paní učitelka Pikulová sdělila, že děti od školy dostanou učebnice a PS v základním balíčku, další sešity, písanky apod. se budou řešit až na začátku školního roku. Všechny vyučující ujistily rodiče, že se na děti těší, stejně to mívají i děti a rodiče si nemají dělat zbytečné starosti.

Zástupce ředitele školy Mgr. Lukáš Mertlík vysvětlil, že od začátku školního roku dostanou rodiče dětí přístup do školního systému Bakaláři. Kdo bude potřebovat pomoc, může se začátkem září zúčastnit školení, jak aplikaci používat. Tento program slouží jako infokanál pro třídní učitelky i vedení školy, zpětnou vazbu mohou poskytnout i rodiče.

Zástupkyně ředitele Ing. Hana Konečná otevřela i téma distanční výuky. Všichni si samozřejmě přejeme, aby se tato situace už neopakovala, nicméně kdyby přeci jen znovu nastala, budeme na ni připraveni, protože každý žák dostane přihlašovací údaje i do mailu pro tento způsob výuky. V uplynulém školním roce jsme poskytovali on-line výuku pomocí přihlášení k účtu Google Classroom, abychom co nejvíc usnadnili rodičům práci s dětmi. Přes prázdniny je ideální pořídit si alespoň tablet či notebook. Jsme však schopni potřebnou techniku také zapůjčit. Nejdůležitější je mít internetové připojení (doporučujeme zařídit o prázdninách).

Další informace se týkaly cen svačin a obědů ve školní jídelně. Podrobné informace o přihlašování, objednávkách jídla a přihlašování jsou na webu školy v záložce Informace ze školní jídelny. Tam také najdete odkaz na přihlášku ke školnímu stravování. Přihlašování proběhne každý den od 23. do 27. 8. 2021 v době 8 – 12 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny (vstup z boku po červených schodech na ulici Dlouhá 35), první den školního roku 1. 9. 2021 bude doba prodloužena až do 14 hodin.

Vedoucí školní družiny Mgr. Milena Kánovičová sdělila, že děti z I. stupně i v novém školním roce budou moci navštěvovat školní družinu nebo dětský klub. Zápis do školní družiny se uskuteční:

ve čtvrtek 26. srpna2021 od 9 do 12 hodin

v pondělí 30. srpna od 13 do 16 hodin

ve středu 1. září od 8 do 11 hodin

ve ŠD Lidická 12. Na všech přihláškách bude datum 1. září 2021. Do Dětského klubu je možné se nahlásit ve stejné dny (v prostorách školní družiny), dostanete přihlášku, formuláře do DK se budou rozdávat až 1. září 2021. Pravidelný provoz družiny začne od čtvrtka 2. září 2021 včetně ranní od 6:30 hodin. Provoz ŠD denně do 16:45 hodin, DK funguje až do 18:00. Pro žáky 4. a 5. tříd je ranní družina na ulici Dlouhé ve třídě vedle sborovny.

Celým setkáním provázel pan ředitel, v závěru třídní učitelky přečetly jména přidělených žáků do svých tříd a ředitel školy vyzval rodiče k diskusi. Po zodpovězení několika otázek setkání skončilo. Všichni pracovníci školy se těší na nový školní rok a na nové žáky.

Ing. Hana Konečná

Prvňáčci v knihovněSláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!
Rychlý kontakt

e-mail ředitelna: reditelna@zspohorelice.cz

tel. ředitel: +420 519 424 564

družina: +420 519 424 263

jídelna: +420 519 424 262

Objevte možnosti, které naše škola nabízí Vašim dětem

Zobrazit kroužky a projekty